ÚTERNÍ GLOSY 28.11.2006

Miroslava Macka
Jak jsem již napsal včera, to jediné, co by mělo vedení ODS udělat, je donutit svého šéfa Topolánka, aby svého kamaráda Dalíka na minutu vyrazil. Což měl, mimochodem, udělat už dávno...
Omlouvat se ČSSD za jeho slova netřeba: kdyby investigativní novináři měli k dispozici všechna kuloárová vyjádření politiků a hlavně lidí na politicích parazitujících, Dalíkovy úvahy a výrazivo by byly nezajímavým čajíčkovým odvarem.
Konečně, za různých těch "pět českých na stole" a další příšernosti, vypuštěné z úst různých šibalů z ČSSD, se Paroubek také nikomu neomlouval....

A stěžovat si na to, že si novinář nahrál soukromý rozhovor? Motá-li se člověk v politice, musí předpokládat, že cokoliv, absolutně cokoliv vypustí z úst, může být kdykoliv použito, využito či případně zneužito proti němu a proti politické síle, kterou reprezentuje....
Může se nám to nelíbit, můžeme si na to stěžovat, ale to je tak to jediné, co s tím můžeme dělat...

Letité hádání České lékařské komory zda má být stavovskou organizací či odbory a neschopnost různých zájmových skupin se domluvit má prapočátek ve středověce nevolnickém povinném členství. To, co je nejprve nutné a nezbytné udělat je tento středověký relikt z českého zákonodárství odstranit... a bude po problémech.
Ono totiž, když se zamyslíte nad tím, že na počátku 21. století, kdy se stále a všude mluví o lidských právech a lidé jsou hákliví na kdejakou maličkost, jste ze zákonem donuceni být členy nějakého spolku, to je tedy síla a moc a moc se divím, že si to jinak vzdělaní lékaři nechají líbit a nevynutí si na politicích změnu. Síly na to mají dost, jen holt ta nejednotnost....!

Již staří Římané věděli, že Sicut mater, ita et filia eius, tedy že
Jaká matka, taková dcera.