Jaký bude další osud zámku ?

Na zámku v Hošťálkovech dnes sídlí domov pro ženy s mentálním postižením Harmonie,ale toto zařízení se bude v lednu stěhovat do nového sídla v Krnově. Majitel zámku krajský úřad vyzval zájemce o privatizaci této kulturní památky, aby předložil své návrhy.

Kolaudace nového sídla Harmonie v Krnově se očekává koncem listopadu a na leden se plánuje stěhování. "Možná by se to dalo stihnout v prosinci, ale nechceme klientky ani personál stresovat v období Vánoc," popsala očekávaný harmonogram ředitelka Harmonie Fofová. Kraj by měl předložené nabídky na privatizaci zámku posuzovat a vyhodnotit ještě v listopadu, aby uvolněný objekt nezústal příliš dlouho bezprizorní. V ideálním případě by kraj mohl závazně rozhodnout o nejlepším privatizačním projektu ještě před stěhováním Harmonie.

Zámek v Hošťálkovech navštívilo již několik zájemců, kteří se chtěli informovat na jeho stav a možnosti využití. U některých objekt vzbudil vážný zájem.Dokonce se do Hošťálkov opět přijel podívat z Rakouska také potomek původních majitelů zámku hrabě Karl Maria Arco, který je pokračovatelem starobylého rakousko-italského šlechtitelského rodu a po babičce je také potomkem českých Žerovínů. "Pan Arco se seznámil s celkovým stavem objektu. Při prohlídce ho zvlášť zaujaly detaily, které mu připomínaly jeho rodinné vazby. Zkoumal například symboliku erbú a také ho velmi zaujaly kovové hvězdice na dveřích zámeckých pokojů, které si pamatoval jako dítě z vyprávění svých rodičů," vzpomíná na návštěvu Miroslava Fofová

Hrabě K.M.Arco před deseti lety uplatnil na zámek v Hošťálkovech restituční nárok, ale české soudy ho zamítly. Podle něj se na rakousko-italsko-českou rodinu Arco vůbec neměly vztahovat Benešovy dekrety a navíc existuje řada svědectví o loajalitě Arců vůči Československému státu a protunacistických postojích. Arcové vedli řadu soudních řízení o dekonfiskaci majetku i po roce 1948. Zdá se K.M.Arco po zamítnuté restituci pokusí hošťálkovský zámek od krajského úřadu koupit, jeho právní zástupkyně nepotvrdila.