PÁTEČNÍ GLOSY 27.10.2006

Miroslava Macka
Paroubkova pozice v ČSSD už zdaleka není tak neotřesitelná jak bývala. Důvody jsou nasnadě: není už premiérem, který má k rozdávání trafiky a nemá už po ruce mocenský aparát, aby mohl zastrašovat.

Jak je vidět, přestože Paroubek a ČSSD už týdny nevládnou, stále ještě ovládají
některé mocenské složky: jak jinak by Paroubek věděl, že poslance Pohanku vydírají
tajné služby na příkaz ODS?
Ačkoliv spíše to vypadá na vlastní názor mozkového nádoru výše jmenovaného.

Čtenář glos V. H. mi zaslal následující postřeh:
Předseda ČSSD odmítl teorii, že by "kauzu Pohanka" organizoval někdo uvnitř
sociální demokracie, aby oslabil jeho pozici. "To by sociální demokraté nedokázali
zorganizovat. To říkám za těch 17 let, co tu stranu znám," dodal se smíchem.
Taková operace je podle něj nad síly amatérů.
Tak upřímné zhodnocení schopností členů vlastní strany (ale především celého
vedení ČSSD) jsem od pana Paroubka nečekal. Z hlediska projektového řízení
by totiž šlo o velmi jednoduchý projekt. Věřím, že řídit ministerstvo nebo vládu
je nepochybně práce výrazně složitější. Výroku pana Paroubka (pokud ho redakce
Hospodářských novin nezkomolila, a mé dosavadní zkušenosti hovoří jasně, že
ne) tedy rozumím tak, že nikdo v celé ČSSD není schopen zvládnout ani řízení
jednoduchého projektu, natož řízení celé země. Důkazů jsme za uplynulých
8 let viděli dost, přiznání z úst pana Paroubka mě přesto překvapilo.
Před pár dny se omlouval odborům, těším se na omluvu "vlastní" straně...

Již staří Římané věděli, že Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra, tedy že
Když člověk zahálí a nevzdělává se, je mrtev a zaživa pohřben.