STŘEDEČNÍ GLOSY 4.10.2006

Miroslava Macka
Dlouho očekávané se stalo skutkem, Topolánkova vláda nedostala důvěru, ba ani lidovci tradičně nezklamali a ponechali si zadní vrata k budoucí spolupráci třeba s Marťany...
Teď je na prezidentovi, aby po komunálních a senátních volbách pověřil sestavením vlády člověka (pracovně jej nazývám Tošovský II.), který bude natolik bez názorů a neslaný nemastný, že nebude nikomu příliš vadit a vybere do přechodné vlády obdobné lidi (nazývané ovšem odborníky), kteří budou provádět rutinní exekutivu do příštích (červnových) voleb.
Jen Paroubek nepotlačí svoje přebujelé ego a bude otravovat s tím, že ON většinovou vládu sestaví hravě, stále netuše, že prezident Klaus se nikdy nestane druhým Benešem a NIKDY nejmenuje vládu, závislou na hlasech komunistů.
Nejlepším způsobem, jak jej alespoň trochu umlčet, je "nakopnout" jej pořádně už při komunálních a hlavně senátních volbách. Byť to bude obtížné, neboť ČSSD obhajuje jen jediné senátní místo a tak jakýkoliv výsledem může Velký Jiří interpretovat se skromností jemu vlastní za úspěch...

Z historického úhlu pohledu tu mám ovšem zajímavější zprávu: japonská firma SONY začne už před letošními vánoci prodávat nový systém DVD s vysokým rozlišením zásluhou technologie Blue - ray a s pevným diskem o 500 GB.

Čtenář glos J. W. mi zaslal záviděníhodný mail:
Když si všechna naše "nezávislá" media otírala boty o prezidentovo rozhodnutí vyznamenat Petra Hájka a pan
Jan Kraus ho pomlouval v rádiu jako lumpa ještě v době, kdy už bylo všechno jasné, využil jsem situace a vsadil
jsem se se svojí jinak pravděpodobně nedosažitelnou kamarádkou o společnou večeři, že všechno je jinak.
Výhra byla jistá, já sám znám tři Petry Hájky osobně a podle telefonního seznamu je jich jen v našem nevelkém
městě osm. Teď jsem uzavřel s kamarádkou další sázku o to, že se nikdo prezidentovi neomluví, ani ti nejhorší pomlouvači. V sázce je společný víkend s velice, velice příjemnou a sladkou prémií. A výhra je také jistá. Pravděpodobnost omluvy v procentech je totiž přibližně stejná, jako počet českých královen krásy na počet žen
v celé naší populaci.

Již staří Římané věděli, že platí Noli foenerari homini fortiori te, quod si foeneraveris , quasi perditum habe, tedy Nepůjčuj člověku silnějšímu, než jsi ty, a půjčíš-li, můžeš to odepsat jako ztracené.