ÚTERNÍ GLOSY 3.10.2006

Miroslava Macka
A tak dnes nedostane důvěru Topolánkova vláda a kdyby prezident chtěl zcela znemožnit Paroubka, pověřil by ho následně sestavením (většinové) vlády, která by nebyla odkázaná na podporu komunistů (zaplacenou bolševickými ústupky)....
Takže předčasné volby můžeme mít za jisté...teď jde jen o to, aby byly co nejdříve, konaly se za spravedlivějších podmínek a občané si konečně uvědomili kdo je kdo....a to jsou podmínky těžké, až nesplnitelné.

Je to holt "těžkej frajer", tenhle náměstek ministra zdravotnictví Dryml - jeho bývalý šéf Rath mu totiž napsal na poslední chví li před příchodem nového ministra zdravotnictví Julínka dovolenou až do 13. října a soudruh náměstek se tedy vypařil. A to zákon nezákon, neboť jinak by musel sdělit zaměstnavateli místo pobytu o dovolené a být ve spojení pro případ nutnosti. Navíc je Dryml členem krizového štábu ministerstva...
Ale co se divím... Vždyť přece vždy platilo a platí: jaký pán, takový krám.

Čtenář glos P. H. mi napsal k zákazu inscenace Mozartovy opery v Berlíně:
Asi by měly "umírněné" síly v Evropě také začít opovrhovat Božskou komedií Danta Alighieriho... viz píseň Peklo, 28. zpěv, verše 30 až 39 (již v tom pekle nejhlubším):
Hle, kterak bolest dělá srdci svému!
Hle, kterak s Mohamedem musí dít se!
Tam Ali přede mnou se šourá v pláči,
rozseknut od brady až po vrch kštice.
A všichni, jež tu zříš, to rozsévači
bývali rozkolů a pohoršení,
a rozpolcen tak proto každý kráčí.
Tam vzadu ďábel v prudkém rozlícení
protíná břitkým ostřím meče svého
každého znova v tomto shromáždění...


Již staří Římané věděli,že Nec secunda sapientem evehunt nec adversa demittunt, tedy že
Moudrého štěstí nezaslepí a smůla nezlomí.