PONDĚLNÍ GLOSY 2.10.2006

Miroslava Macka
Jen z novinové stížnosti odvolaného vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska, že nový zmocněnec Litomiský má za úkol "zlikvidovat" sekci pro lidská práva a rovné příležitosti jsme se dozvěděli, že tato sekce měla 23 zaměstnanců! "Likvidace" má pak spočívat v tom, že jich zůstane "jen" deset a ti budou sloučeni s ostatními do jednoho odboru.
Moc a moc bych stál o to, kdyby se někdo podíval na pracovní výsledky a efektivitu těch 23 lidí z hlediska soukromého podnikání....

Čtenář glos J. B. a jistě i mnoho dalších si klade následující otázky:
Páteční parlamentní jednání o odposleších přineslo více otázek, nežli odpovědí:
Proč podal Jiří Paroubek trestní oznámení právě na Kubiceho? Muselo mu být jasné, že vyšetřování povede inspekce ministra vnitra (IMV) která nemá pravomoci na obyčejné smrtelníky. Bylo to snad proto, že prokazatelně fungující linka Gross - mlátička Přibyl - Borník zaručovala plnou kontrolu nad vyšetřováním? Bylo to proto, že pro Paroubka je (byl...) Borník "náš"?
Proč Jiří Paroubek nepodal trestní oznámení na novináře, který zprávu získal a pustil do světa? Je to proto, že obvyklé vyšetřování nelze tak snadno ovlivňovat? Že vyšetřování povede ten, komu místně přísluší a to by nemusel být ten "pravý"?
Proč vyšetřovatel IMV s protlačil povolení celou úřední mašinérií až 4. září? Na co čekal pět měsíců? Nebyla "stopa" už dávno vychladlá? Kdo by mohl předpokládat, že se budou spiklenci po půl roce bavit po telefonu "jak to tenkrát nevlékli"...? Co hledal v odposleších vyšetřovatel IMV? Nebyly to náhodou zcela jiné informace, třeba něco o strategii a taktice v době před- a povolební?
A co ukončení odposlechů v den, kdy celou věc na tiskovce novinář propíchl a Langer slíbil objasnit? Není to nejpodivnější souhra náhod od požáru Říšského sněmu?
Proč Kubiceho zpráva II (jak ji označuje Jiří Paroubek) naprosto nic nepraví o odposleších? Je to proto, že ten, kdo ji psal nepředpokládal, že by mohly odposlechy "prasknout"...?

A mimochodem, všimli jste si, že o prošetřování obsahu Kubiceho zprávy už týdny a týdny nepadlo ani slovo?

Další vítězství militantního islámu, tak vnímám poseroutkovské stažení Mozartova díla Idomenea z programu Berlínské opery z obavy, že by inscenace "urazila muslimy".
Obávám se, že historie se po čase zase bude opakovat: různí dnešní chamberlainové a chamberlainkové nám budou tak dlouho zajišťovat ustupováním mír....

Již staří Římané věděli, že Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri, tedy že
Stejně zdatné jak najít je udržet to, co jsi získal.