ČTVRTEČNÍ GLOSY 21.09.2006

Miroslava Macka
Jaksi tomu nerozumím: nová vláda na jedné straně běduje nad příšerným schodkem rozpočtu, na druhé straně zvyšuje důchody více, než je nezbytné a schodek rozpočtu tedy zvyšuje... Samozřejmě, že tomu rozumím: je před volbami.
Jenže já chci vládu, která bude s mými penězi hospodařit jinak, racionálněji, efektivněji než za ně socialisticky nakupovat hlasy...

Stará moudrost "Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem..." platí pochopitelně i pro nového ministra vnitra Ivana Langra...a ještě dodávám: domněnky a podezření se desinterpretují lehce, tvrdá fakta těžko, přetěžko.
A poslední stará moudrost jako rada: více myslet, méně mluvit.

Nemám nic proti tomu podporovat zahraniční výrobce tím, že si dobrovolně koupím jejich výrobek, neboť mě poměr jeho ceny a kvality vyhovuje. Odmítám však podporovat zahraniční výrobce na našem území přímo, ať chci nebo nechci, formou investičních pobídek.
A to zvláště po pročtení zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjistil, že Paroubkova vláda různými dodatky ke smlouvám "vylepšila" pobídky o miliardy, aniž by za to něco protihodnotou požadovala.
Usuzuji tedy, že ze svých daní platíme i tučné provize (úplatky) našim štědrým dárcům pobídek z cizího.

Čtenář glos J. P. mi zaslal z USA následující text.
Mám jeden postřeh, který zůstal nějak "zapomenut" v českých mediích. Vlastně dva postřehy. Všiml jste si, jak se zcela běžně hovoří o tom, že by se paní Buzková ráda "věnovala advokacii"? Zajímavý výrok s ještě zajímavější interpretací. Netrvalo totiž dlouho a media učinila z paní Buzkové "advokátku". Asi přesně podle toho, o co sama tímto "nevinným sdělením" sledovala. Myslím, že by bylo fér říci, že paní Buzková NIKDY advokátkou nebyla a není. A těžko říci, zda někdy bude. Paní Buzková je toliko advokátní koncipientkou.
Další maličkost, nicméně ne zase tak "maličká", jsou akademické tituly, které se udělují v ČR a to, jakým způsobem se prezentují mimo tuto zemi. Jistě si pamatujete případ Mgr. Kalvody...z doby před deseti lety. Jak nevinné......Pro Vaši představu a rovněž pro Vaše čtenáře by bylo dobré upozornit na stránky EU s resumé pana Špidly. Ten totiž, za což by konkrétně na amerických akademických institucích "zhasl" neuvěřitelným způsobem, používá titul PhD (!!!) Jak snadné udělat z českého PhDr. titul zcela jiný. Garantuji Vám, že pokud by se někdo ozval, dojde k tomu, že se ona "maličkost" vysvětlí jako "administrativní přehmat". "Pracovníci z jiných členských zemí EU mají v udělování akademických titulů v ČR trochu zmatek." O co však jde, je společenský dopad tohoto "přehmatu", který se nijak napravit nedá....A panu Špidlovi to jistě vadit nebude. Dokonce bych si dovedl představit jak nějaký "akademik" na ČT1 začne tvrdit, že oba tituly jsou si "vlastně tak nějak "rovnocenné"....

Již staří Římané věděli, že Multus legere potius quam multa, tedy že
Je lépe číst mnoho než mnohé.