RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010

AKCE ZUŠ

Žákovské besídky - hudební sál ZUŠ
10.11. 2009 v 17.00 hodin
8.12. 2009 v 17.00 hodin
18.1. 2010 v 17.00 hodin
15.2. 2010 v 17.00 hodin ( z technických důvodů zrušeno )
8.3. 2010 v 17.00 hodin
12.4.2010 v 17.00 hodin
23.2. Koncert klavírního oddělení - hudební sál ZUŠ v 17.00 hodin

REPETE repríza Tanečního večera
Beskydské divadlo Nový Jičín
9. října 2009 v 18.00 hodn

Podzimní koncert DPS Ondrášek
16.října 2009 - Beskydské divadlo

Vánoční koncert ZUŠ- Beskydské divadlo
3. prosince 2009 v 16.30 a 19.00 hodin

Předprodej vstupenek : 1. a 2.12.2009 od 14.00-17.00 hod.
ve vestibulu Beskydského divadla
4. prosince - Výchovné koncerty pro ZŠ a MŠ

Adventní koncerty
DPS Ondrášek- prosinec 2009
viz.www.ondraseknj.cz

Novoroční koncert
DPS Ondrášek Beskydské divadlo - 8. a 9.ledna 2010

Školní kola soutěží komorní hry- 19.ledna 2010
Soutěže v komorní hře - okresní kolo 17.února 2010

16. dubna 2010 Ústřední kolo soutěže v komorní hře - Liberec

Krajské kolo soutěže ZUŠ žákovských orchestrů -
23. dubna 2010- ZUŠ Havířov

Koncert absolventů hudebního oboru -
10. května 2009 v 17.00 hodin

Závěrečný koncert tanečního oboru
29. a 30.4. 2010 v 18.00 hodin
+ Výchovné koncerty TO Beskydské divadlo