ÚTERNÍ GLOSY 12.09.2006

Miroslava Macka
Pražská sociální demokracie si vzpomněla na Luxovu taktiku zvanou "nejsme jako my", spočívající v předvolební kritice vlády, v níž byla KDU - ČSL zastoupena: v Praze se objevily billboardy, kritizující proč se nestaví více levných bytů a ruší se některé školky. V té Praze, kde ČSSD už léta na radnici spoluvládne.
Ach jo.

Je to už zcela tradiční: státní rozpočet je absolutně přesný součet zcela nepřesných čísel.
Jedno jediné však z auditu státního rozpočtu na rok 2007, který nechal provést nový ministr financí Tlustý, vyplývá zcela jasně: hospodaření socialistů a bolševiků s našimi vysokánskými daněmi bylo ještě mnohem mizernější, než se z prvního pohledu na státní finance jevilo.

Dnešní článek v Lidovkách, popisující další prohranou bitvu Česka a japonskou firmou Nomura u curyšského arbitrážního soudu, začíná slovy:" Japonská banka Nomura má cestu k miliardám od českého státu opět o něco snažší."
Je to ovšem jinak: Nomura má snadnější cestu do našich kapes, ze kterých se nakonec mizerná minulá rozhodnutí Miloše Zemana a dalších politiků a úředníků zaplatí.
Ti, co to způsobili, nebudou potrestáni ani pokutou, kterou dostane řidič, jedoucí v obci o jednu padesátinu rychlosti rychleji, než je povoleno. Uff...

Pan Milan Jíra napsal do dnešních Lidovek tato výstižná slova: Paroubek....obviňuje antikomunisty z toho, že prý se bojí "Castrovy flotily, která po Labi přijede komunistům na pomoc, Brežněva, sedícího v Kremlu a nedočkavých sovětských maršálů, stojících na hranicích."
Tedy tohle opravdu obavy nevzbuzuje - na rozdíl od mocenské pažravosti Paroubků a Filipů, jejich spasitelského umanutí a diktátorských sklonů, kryjících se za sociální inženýrství. Toho je nutné se sice nebát, ale uhlídat to.

Ke "Kubiceho zprávě č.2" mi napsal pan P. B. následující poznámky:
Paroubek s ní vystoupil už v sobotu s tím, že ji dostal anonymně emailem a že ho před ní už dva týdny dopředu varovali známí po telefonu (i jinak).
Už v neděli ovšem říká: "Úplně neznámý člověk přišel za mnou, dal mi 4 papíry do ruky a odešel. Já jsem tu zprávu poté zveřejnil."
To je opravdu neuvěřitelné - tak úplně neznámý člověk se dostane na úřad vlády, projde až k Paroubkovi, dá mu do ruky beze slova vysvětlení 4 papíry a odejde, aby pak zmizel stejně záhadně, jak se tento "neznámý" vynořil. Co dělá Paroubkova ochranka ? Proč Paroubek neznámého nezdrží a nenechá si od něj obsah těch papírů vysvětlit ? Nebo je natolik zaneprázdněn, že je to u něj běžné, že neví, kdo mu dává jaké papíry ?
Ne, tohle až příliš připomíná Mečiara, jenže ten aspoň ty "záhadné zprávy" nacházel ráno ve své kanceláři.
A ještě poslední dovětek k "předání 4 papírů neznámou osobou" - je to dobrá výzva pro všechny investigativní novináře, aby se pokusili k Paroubkovi právě takto proniknout. Jsem opravdu zvědav na výsledek.....

Pan J. B. mi zaslal tuto půvabnou smyšlenku:
V jednom městě vznikl obchod, ve kterém si může každá žena koupit svého muže. Má šest pater a kvalita mužů roste s každým patrem.
Je v tom ale jeden háček: jakmile již žena vejde na vyšší patro, nemůže už sejít níž, pouze odejít východem bez možnosti návratu. A tak vchází první žena s vážným zájmem o koupi muže.
V prvním patře vidí ceduli: "Tito muži mají práci". No, to už je něco, můj bývalý ani práci neměl - pomyslela si žena, ale podívám se, co je výš.
Ve druhém patře byl nápis: "Muži zde mají práci a mají rádi děti" Pěkné, ale podíváme se, co je výš.
Ve třetím patře byla tabulka: "Muži zde mají práci, mají rádi děti a jsou neskutečně pěkní." No čím dál tím líp - pomyslela si - ale výš to už musí být....
Ve čtvrtém patře si mohla přečíst: "Muži zde mají práci, mají rádi děti, jsou neskutečně pěkní a pomáhají při domácích pracích." Sladké, jak sladké... Ale zkusím ještě o patro výš.
V pátém patře stálo: "Muži zde mají práci, mají rádi děti, jsou neskutečně pěkní, pomáhají při domácích pracích a jsou ďábelsky dobří v posteli". No to je neuvěřitelné, přímo zázrak - pomyslela si žena - ale když to je tak skvělé tady, co musí být o patro výš!?!
A v šestém patře si velice překvapená žena přečetla: "Na tomto patře již nejsou žádní muži. Patro bylo postaveno jako důkaz toho, že vám ženským prostě nejde vyhovět."

Již staří Římané věděli, že Macilenti pediculi acrius mordent, tedy že
Hubené vši koušou vztekleji.