ÚTERNÍ GLOSY 5.09.2006

Miroslava Macka
Hrubě nesouhlasím s větami, kterými je uveden článek Jana Kubity v dnešních Lidovkách a které znějí: Živnostníci si mohou oddechnout. Státní úředníci a lidé zaměstnaní a nepodnikající mohou s nostalgií vzpomínat. Končí osm let vlády sociálních demokratů.
Dle mého názoru by tyto věty spíše měly znít: Končí osm let vlády sociálních demokratů. Lidé a firmy tyjící z veřejných rozpočtů, státní úředníci, jejichž jedinou prací je přerozdělování peněz a kontrola a šikanování občanů a šibalové napojení na Lidový dům mohou s nostalgií vzpomínat. Ostatním se ulevilo.

Hrubě též nesouhlasím s novým ministrem zdravotnictví Julínkem, že jeho resort potřebuje hlavně "stabilizaci a klid". To, co české zdravotnictví potřebuje, lze vyjádřit jednou jedinou větou: prostřednictvím financí změnit motivaci všech účastníků zdravotnického trhu, tedy pacientů, poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven tak, aby peníze ve zdravotnictví co nejefektivněji pracovaly k jedinému cíli, ke zlepšení a udržení zdravotního stavu občanů.
Jinak řečeno: pacienti, zdravotníci a zdravotní pojišťovny musí být za efektivní chování v systému zdravotnictví bonifikováni, za neefektivní jednání "trestáni".
Ještě stručněji řečeno: i ve zdravotnictví musí všude fungovat tržní mechanismy.

Podivuhodným ústavním odborníkem se stal včera exministr zdravotnictví Rath, když prohlásil: Vláda bez důvěry je vláda udržovací. Nesmí činit ani žádná personální rozhodnutí. Jinak by tím porušila ústavu a slib prezidentovi.

Již staří Římané věděli, že In vestimentis non est mutatio mentis, tedy že
Změna ošacení neznamená změnu v myšlení.