ČTVRTEČNÍ GLOSY 20.07.2006

Miroslava Macka
Spor EU a Česka o dětské pleny je dokonalou ukázkou absurdit fungování EU. Další absurditou je tvrzení, že pleny budou muset zdražit. Nemusí. Musí být jen zatíženy základní sazbou daně z přidané hodnoty. Což tedy snížit základní DPH?
Což se ovšem nestane: velikost moci politiků je totiž přímo úměrná velikosti balíku přerozdělovaných peněz.

Pokutu za pleny s nižší než základní DPH ovšem určitě dostaneme. Na rozdíl od velkého a vlivného Německa, které se vyhne disciplinárním krokům za nadměrný rozpočtový deficit. Evropská komise nepotrestání Německa odůvodnila slovy, která jsou dokonalou ukázkou příšerného zdeúředního evropského jazyka: "Podle našich současných informací se zdá, že Německo podniká opatření, která představují pokrok směrem k napravení nadměrného deficitu."
Dvakrát fuj.

Čtenář glos V. Š. mi zaslal následující vtip:
Mami, koupíš mi zmrzlinu?
Zlato, jen proto, že šukám s tvým otcem mi ještě nemusíš říkat mami.
A jak ti teda mám říkat?
Normálně: Milane ...

Již staří Římané věděli, že Labor omnia vincit, tedy že
Práce všechno zmůže