STŘEDEČNÍ GLOSY 12.07.2006

Miroslava Macka
Stáleještě premiér Paroubek vyslovil geniální řešení problémů české politické scény: "Můžeme stát i opodál..."
Bravo, pane premiére! Jen prosím, hodně daleko a na dlouho, nejraději napořád.

Bez ohledu na svého šéfa zahájil ministr zdravotnictví Rath práci na vládě odborníků: odvolal z funkce ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv Milana Šmída, mezinárodně uznávaného odborníka, a dnes chce pověřit vedením úřadu svého dlouholetého kamaráda z České lékařské komory, bývalého tajemníka Michala Sojku...

A tak opět nastává české kocourkovské "vylepšování" mizerných zákonů: vláda má projednat návrh, aby každý řidič měl v bodovém systému k dispozici namísto dvanácti bodů bodů osmnáct a první přestupek, aby se řešil pokutou a nikoliv ztrátou bodů....
Mám protinávrh: urychleně dokončit dálniční síť a opravit síť silnic první třídy, zvláště upravit místa častých nehod, odstranit ze silnic vlekoucí se vraky (jezdící jen díky úplatkům pro STK), zrovna tak jako přetížené náklaďáky a teprve pak přijmout přísný, ale spravedlivě vyvážený bodový systém.

Čtenář glos P. B. mi zaslal následující postřeh:
Co se Paroubkovi a vládě daří a opakovaně na to "hlídací psi" demokracie a veřejnost (včetně Vás) skáče, je vyrobit vějičku, aby se odvedla pozornost kupříkladu od Kubiceho zprávy a podávání/nepodávání demise a volení/nevolení předsedy sněmovny, aby mohla vláda talentů nerušeně pokračovat v ukrývání šibalovin a zametání za šibaly.

Čtenář glos V. T. mi pak zaslal následující trpkou zkušenost:
Dovolte mi zaslat další zkušenost s českou byrokracií, zkušenost s českým
sociálním státem.
Můj syn je těžce postižený, nekomunikuje, není schopen podpisu. V červenci
dosáhne 18ti let, proto jsem za něj již v březnu podal na OSSZ žádost o
přiznání plného invalidního důchodu.
V červnu, tedy po více než 2 měsících (!), jsem dostal dopis z ústředí ČSSZ,
že žádost zaregistrovali (!) a že dělají vše pro to, aby žádost byla
vyřízena. Rozhodnutí však ani po dalším měsíci nevydali.
Naštěstí manželka i já pracujeme, takže syn bez prostředků nezůstane. Ale
veškerá byrokracie je dvojnásobná. Nejprve "oběhnu" asi 5 úřadů s oznámením
o plnoletosti a podruhé s rozhodnutím o důchodu.
A teprve po vydání rozhodnutí můžu požádat o tzv. náhradní příjem důchodu,
když syn není schopen podpisu a důchod převzít nemůže. Syn tedy ještě
dalších pár měsíců zůstane bez opravdových peněz.
Pravda, sociální odbor magistrátu nám navrhl, že po předložení "několika"
dokladů poskytne synovi sociální pomoc, kterou po přiznání důchodu vrátí.
Takže když jeden úřad - ČSSZ - nestíhá, jiný úřad - magistrát - dočasně
pomůže. Už tuším, proč je v naší České socialistické republice tolik
úředníků.
Na další dopis by vydalo vyprávění, jak řeší soud návrh na zbavení
způsobilosti syna k právním úkonům. Volně cituji soudkyni, se kterou jsme
návrh projednávali: tento případ je podle předložených dokumentů celkem
jasný, nebudou problémy, soudní znalec je "ochotný člověk", takže vyřízení
bude velice rychlé, za 3 nebo 4 měsíce.
Uznávám, že na české poměry je to vynikající, ale přesto stále více chápu
anarchisty.

Již staří Římané dobře věděli, že Laetificat stultum, qui scit promittere multum, tedy že
Hlupák se raduje, když se mu hodně slibuje.