PONDĚLNÍ GLOSY 10.07.2006

Miroslava Macka
Policejní prezident Husák se chce zasadit o rychle "odplevelení" českých silnic od zbytečných omezujících značek, odborníci mluví o nesmyslnosti principu, že u překročení nejvyšší povolené rychlosti neexistuje žádná tolerance, ačkoliv tachometry nejsou zařízení dokonale přesná, zrovna tak jako o možnosti na některých úsecích dálnic zvýšit povolenou rychlost a obdobně logických výhrad proti novému silničnímu zákonu je pochopitelně ještě mnohem a mnohem víc.
Nejhroznější na celé věci je, že všechny dnešní výhrady a argumenty zaznívaly i před přijetím zákona a nebyl žádný důvod (mimo kolektivní pitomost většiny poslanců), jim nevyhovět.

Další, typicky českou šaškárnou je pak tvrzení zástupce ředitele dopravní policie ČR Jaroslava Pavelky, že státní policie užívá měřiče rychlosti, na nichž je nastavená tříkilometrová tolerance ( tedy rychlost do 53 km/hod. se ukazuje jako 50ti kilometrová), což ovšem nesmyslný zákon vůbec neumožňuje a jednak tak vzniká dvojí režim, neboť městská policie nic takového nedělá.
Jako třešničku na dortu pak Pavelka dodává, že i u případů překročení rychlosti o čtyři a více kilometrů v hodině by měli policisté posoudit, kde a za jakých okolností k němu došlo....
Ach jo...

Také stáleještě ministr financí Sobotka je vtipálkem k pohledání: v neděli prohlásil v televizi, že nová vláda bude muset zvážit, u kterých (předvolebně slibotechnových) zákonů odloží jejich účinnost, aby se vůbec dal dosáhnout navrhovaný schodek státního rozpočtu 88 miliard korun...

Již staří Římané věděli, že Latrante uno cane latrat statim et alter canis, tedy že
Zaštěká-li jeden pes, začne hned štěkat i druhý.