ÚTERNÍ GLOSY 27.06.2006

Miroslava Macka
Noví poslanci dostanou nové počítače, celkem za téměř deset milionů korun. Jejich nákup jeví se mi ryze český: ze čtyř potenciálních dodavatelů byla vybrána firma Autocont, byť další uchazeč, forma Dell, nabízela srovnatelné počítače za poloviční cenu a vyšší smluvní pokutu za překročení doby případných oprav.
Zdá se totiž, že parametry soutěže byly nastaveny dle známého českého "výběrové řízení s předem vybraným vítězem". Jak si jinak vysvětlit, že v hodnocení nabídek je například rychlost procesoru či velikost disku hodnocena jedním bodem k dobru, páčkový vypínač internetového připojení ( který počítače Dell nemají) ovšem body patnácti!!
Odůvodnění? Jak jinak, než ušlechtilé:"Při náhodném sepnutí tlačítka u notebooku nevybaveného páčkou by mohlo dojít k nechtěnému zveřejnění uživatelských dat do veřejného prostoru."
Kéž bychom se dožili nechtěného zveřejnění do veřejného prostoru výši provize, kterou n kdo shrábnul...

Blíží se 1. červenec, kdy začnou platit nová pravidla silničního provozu....Pokud bych byl autokratem, postupoval bych zcela jinak: urychleně bych dobudoval páteřní síť dálnic, na silnicích první třídy bych odbornými úpravami odstranil "místa častých nehod" a teprve pak bych velmi zpřísnil tresty za nedodržování pravidel silničního provozu a zavedl bodový systém.
Neboť přejímat bezhlavě zahraniční zkušenosti a uplatňovat je při ježdění na rozbitých, mizerně vyasfaltovaných a jen mírně rozšířených formanských cestách, pokládám za zvůli úřadů.

Již staří Římané věděli, že Iniuriam facilius facias quam feras, tedy
Raději se bezpráví dopusť, než abys je snášel.