Európske ľudové remeslo Kežmarok

Medzinárodný festival venovaný ľudovým remeslám a kultúre
7. - 9. Júla 2006
letáček
Miesto konania: Kežmarok, Hlavné a Hradné námestie - uzavretý areál zahŕňa historickú radnicu, redutu, meštianske domy, nádvorie a interiér hradu
Organizátor: Mesto Kežmarok
Kontaktná osoba:
- Adriana Saturyová, Tel.: 0902 272 389 (od 15. 6. do 30. 6. nebude v dosahu)
- Pavol Humeník (noviny Kežmarok) 052/ 452 40 46.
- E-mail: saturyova@stonline.sk, humenik@kezmarok.sk.
Dôležité kontaktné osoby:
Riaditeľ festivalu: Ladislav Melikant - 0905 205 770
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska / kultúrny program: Mgr. Gabriela Kantorková - 0905 397 646, Remeslá na festivale: Ing. Agáta Perignáthová - 0905 828 204
plakát

Kezmarska informacna agentura
Tel, fax: +421 / 52 / 452 40 47