ČTVRTEČNÍ GLOSY 1.06.2006

Miroslava Macka
Nejvyšší státní zástupkyně Vesecká byla podle několika účastníků včerejší vlády z malých koaličních stran (kteří kupodivu nechtěli být jmenováni) pod velkým tlakem ČSSD, aby rychle dodala "něco", co by zpochybnilo zprávu šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Kubiceho. Puchejř Paroubek, evidentně ztrácející nervy a poslední zbytky jakés takého "glancu", označil Kubiceho zprávu za "blábol" a řekl, že kdyby jen setina toho, co se o něm v této zprávě píše, byla pravda, musel by jako premiér okamžitě skončit.
Obávám se ovšem, že nejde o setinu, ale o maličkou špičku ledovce a končit kvůli tomu rozhodně nemusí. S ohromným potěšením ho v pátek a v sobotu "ukončíme" sami.

V roce 424 před Kristem napsal Řek Aristofanes tato slova:

Ó, lide, máš krásnou moc!
Všechno se před tebou klaní,
všechno se před tebou třese
v bázni jak před samovládcem.
Ale jsi přístupen svodům,
těšíš se z lichotek planých,
snadno se necháváš klamat.
Na ty, kdo sypou ti frází,
s obdivem otvíráš hubu
a rozum tvůj v dáli kdes bloudí.....

Kéž by za těch téměř dva a půl tisíce let přibylo alespoň pár lidí, jejichž rozum nebude v pátek a v sobotu bloudit!

Několik krásných postřehů z jedné včerejší debaty o zdravotnictví, které jsem se zúčastnil:
V Česku je příliš mnoho lékařů v přebujelém systému s perversním nastavením.
Za jeho legislativní kroky by dr. Ratha vyhodil i Lubomír Štrougal.
Politikové vždycky chtěli to nejlepší a dopadlo to jako obvykle.
Málokdo ví, že závodní jídelny a rozdávání lístků na fotbal u nás zavedl Heydrich.
Spoluúčast u nás není dobrovolná, jde většinou o příplatky na předepsané léky, tedy o spoluúčast vynucenou.
Síť nemocnic byla (a bohužel stále je) nastavena na dojezd kravským povozem.
Svoboda informací je svatá.
Každý kvalitní reformátor bude čelit stávkám lékařů.
Krákorath= zákon či paragraf zákona, vymyšlený Rathem a předložený poslancem Krákorou.

Již staří Římané věděli, že Gravior inimicus qui latet sub pectore, tedy že
Horší je nepřítel, který se skrývá v srdci.