ČTVRTEČNÍ GLOSY 11.05.2006

Miroslava Macka
Moderátor Českého rozhlasu 2 Aleš Cibulka byl svými šéfy "skončen" v pořadu Host do domu. Jeho host, zpěvačka Yvonně Přenosilová totiž měla tu drzost, že vyjádřila svůj názor na Paroubka (chová se jako Benito Mussolini) a na stranu zelených (impotentní partaj). ČSSD si stěžovala a Cibulka vyletěl, neboť podle vedení rozhlasu "V případě, že zazní názory, které jsou vyhraněné vůči jedné straně, on je povinen jim dělat protiváhu..."
Podivuhodné, že ano? To by hostitelé ministra zdravotnictví Ratha a dalších soudruhů nedělali v mediích nic jiného, než se hádali se svými hosty....a nebo vyletěli.

Nejkrásnější na "vládě talentů", kterou plánuje Puchejř po svém případném volebním vítězství, jsou právě ti "talenti": zůstává Škromach, Jandák, Rath a další, na školství by dosedl "talent" Jiří Havel, na zahraničí "talent" Lubomír Zaorálek, na spravedlnost "talent" Marie Benešová, ba i nové ministerstvo by se udělalo - ministerstvo pro evropské záležitosti s Pavlem Teličkou v čele....
Praemonitus - praemunitos, tedy předem varován, lépe vyzbrojen, říkali už staří Římané... takže: Díky, Paroubku!

Nový italský prezident: 80 letý exkomunista. A pak má mít člověk nějaké iluze o politice!

Několik čtenářů glos mi poslalo následný biblický apokryf:
I řekl Hospodin Noemovi: "Za šest mesíců na Zemi sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu.
Tady na ni máš plány."
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal. "Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?" zeptal se ho Bůh.
"Odpusť mi, Pane," řekl Noe. "Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo,
a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení.
Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromu, a byl jsem zažalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcich záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody.
Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi.
Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve, než tak za pět let."
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se: "Pane znamená toto, že nezničíš náš svět?"
"Správně - socialisté to už udělali za mne."

Čtenář glos L.Z. mi zase poslal tuto poznámku k podivuhodnému případu Kateřiny Jacques, kterou našel na webu:
Klíčovou otázkou k uvědomění si úlohy paní Jacques toho dne je: Co pohledává vládní zmocněnkyně pro lidská práva, takto vysoká vládní úřednice na pozici, kde se předpokládá nestrannost, s transparentem v ruce uvnitř potyčky levicových a pravicových radikálů? Jestliže je paní Jacques placena z mých (vašich) daní za to, že z pozice vládního úředníka bude dohlížet nad dodržováním lidských práv a rovnými příležitostmi, pak musí tak činit bez ohledu na ideologické hledisko. To, že stojí na Karlově náměstí označena logem ultralevicové strany a demonstruje PROTI jiné, rovněž krajní ideologii, není slučitelné s její funkcí. Paroubek by měl na tomto místě jednat a Jacques z její funkce odvolat, protože prokázala, že jako pověřenkyně pro lidská práva nedovede být nestranná.

Již staří Římané věděli, že Deiecta quivis arbore ligna legit, tedy že
Kdekdo sebere dřevo z padlého stromu.