ÚTERNÍ GLOSY 2.05.2006

Miroslava Macka
Ministr zdravotnictví David Rath má vlastně smůlu: kdyby dělal kariéru v době po únoru 1948, dotáhl by to se svým charakterem a se svými metodami jistě ještě mnohem dál: vždyť těsně před vypršením politicky motivované nucené správy VZP provedl nucený správce Pečenka na jeho příkaz klasickou čistku a odvolal osm vysoce postavených úředníků VZP v Praze a krajských pobočkách.
A to bez toho, že by o tom stávající ředitel VZP Čekal nebo minulou středu sněmovnou nově zvolený ředitel Horák vůbec věděli.
Nejkouzelněji se k tomu ovšem vyjádřil Rathův náměstek Dryml: tyto změny jsou organizační a navazují na nový organizační řád pojišťovny.
Ten ovšem ještě neexistuje, dodávám.
Již staří Římané věděli, že Deterior surdus eo nullus qui renuit audire, tedy že Žádný hluchý není horší než ten, kdo nechce naslouchat.