PÁTEČNÍ GLOSY 21.04.2006

Miroslava Macka
Zákonodárci se konečně začali zabývat podstatnými věcmi: včera schválená novela zákona ztrojnásobuje tresty za znevážení státních symbolů, takže nepověsíte-li, kupříkladu, českou vlajku na nejčestnější místo a nebo ji pověsíte vzhůru nohama, hrozí Vám až deset tisíc pokuty.
Ach jo.

Začal soud s exministryně zdravotnictví Součkovou ohledně podivné smlouvy s právníkem Nováčkem, který měl zastupovat stát v cause Diag Human. Ta tvrdí, že dokáže politické pozadí celého případu. Že existuje, o tom nepochybuji, že to dokáže, o tom pochybuji velmi.

Včera jsem se poprvé (a naposledy) díval na speciální předvolební pořad V. Moravce z olomouckého regionu. Pak jsem si dal skleničku, abych měl klidnou noc....

Čtenář glos P.N. mi zaslal následující text ke včerejšímu textu dr. J.Š.:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 304
(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána.
(2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.
(3) Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

Včera jsem omylem při přepočtu dolarů na koruny napsal miliony namísto miliard - těch mailů! Co, kdybyste mi hustěji posílali i maily se svými postřehy, zkušenostmi, názory?
P.S. za chybu se omlouvám.

Již staří Římané věděli, že Casta est, dua nemo rogavit, tedy že
Poctivá je ta, kterou nikdo nechtěl.