STŘEDEČNÍ GLOSY 19.04.2006

Miroslava Macka
Na místo prvního náměstka Nejvyššího státního zastupitelství přichází, dle jeho rodné strany ČSSD, odborník.
Tady je popis kariéry tohoto odborníka: po promoci se dva roky živil jako advokát, od roku 1998 je poslancem a přednášel též na Masarykově universitě v Brně. Justiční akademii přestěhoval blíže svému bydlišti, do Kroměříže, a neúspěšně se ucházel o její vedení. Dvakrát se též neúspěšně ucházel o ministerstvo spravedlnosti.
Odborník s ohromnými zkušenostmi státního zástupce, co? Summa summarum: trafika ve formě místa politruka.

Ale co se divíte: za vlády ČSSD je možné i to, aby při důležitém ministerském jednání byl i zástupce soukromé firmy, která nemá žedný smluvní vztah s ministerstvem. Tak třeba letos v lednu probíhalo jednání mezi ministerstvem financí a Českou konsolidační agenturou o jedné transakci, která byla nesmírně výhodná pro jednu banku - ČSOB - o prodeji rizikových pohledávek bance za jednu korunu českou!
A na straně ministerstva financí seděl jistý Robert Zelenka, zástupce advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol. Kanceláře, která získala od ČSOB odměnu 100 milionů korun, prý za "rady" bance při prodloužení kontraktu s Českou poštou.
Už Vám začíná být vládnutí ČSSD jasné? A skutečně si myslíte, že veškeré ty peníze zůstaly v advokátní kanceláři Jansta, Kostka a spol.

A další zajímavost z vládnutí ČSSD: Bezpečnostní informační služba (BIS) varovala vládu již v roce 2001, že v Národním bezpečnostním úřadu (NBÚ) se dějí nepravosti s prověrkami...a popsala konkrétní nepravosti a pozadí lidí, kteří je dělají. A nic, nic...

Ministr nesmyslných sociálních dávek a podpor Škromach se před volbami opravdu "rozjel": uvažuje, že nám z kapes vytáhne dalších 350 milionů na "podporu zaměstnanosti" v hotelích, restauracích a penzionech! Jaký to nádherný prostor pro korupci a kupování hlasů za cizí peníze!

Již staří Římané věděli, že často Certa amittimus, dum incerta petimus, tedy že
V honbě za nejistým ztrácíme jisté.