ÚTERNÍ GLOSY 21.03.2006

Miroslava Macka
Pokud se Vám ani dnes nezdá být venku to pravé jaro, nezoufejte: zkuste si učinit jaro alespoň v duši.

Mimochodem, příznaky jara jsou neomylně tu: kočka Siegelinda, bez ohledu na spousty a spousty sněhu, ulovila první jarní myš a pyšně ji vystavila doprostřed světlého koberce....

Čtenář glos L. P. mi zaslal následující text:
Asi čtyři dny před "znárodněním banky IPB" se v Paříži setkávají pan Mertlík -tehdejší ministr financí, pan Tošovský - v té době opět guvernér ČNB, pan Kavánek - ředitel ČSOB a čtvrtá osoba - nemám již tak dobrou paměť, aby "řešili problémy" v soukromé bance IPB, a "zabránili tak rozpadu ekonomiky ČR" - jak šlechetné!
Nejsem ekonom, snažím se pouze ctít běžná "pravidla hry", a tak mi přijde velmi zvláštní, že stát může ze dne na den "proniknout" do soukromé firmy, sebrat jí její majetek (aktiva i pasiva, nemovitosti), a během neuvěřitelně krátké doby tento majetek prakticky zdarma "předat" jiné soukromé firmě, která má navíc ještě takovou drzost, že se jí v tomto majetku "nezdají" některá pasiva, která požaduje na státu uhradit. Samozřejmě, že je zaplatí daňoví poplatníci! Když se snažím představit si "stát" - to je přece skupina lidí, z nichž každý by měl přece mít trestní odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, stejně jako kdokoliv jiný!

Již staří Římané věděli, že Bona facile mutantur in peius, tedy že
Dobrá věc se snadno změní v horší.