ČTVRTEČNÍ GLOSY 16.03.2006

Miroslava Macka
Jak si premiér Paroubek představuje toleranci, kterou tak vehementně prosazoval pro ty, kteří chtěli mít svůj homosexuální vztah státem posvěcený, ukázal při přípravě sněmovního hlasování. Velmi netolerantně vyhrožoval svým poslancům a nutil je hlasovat pro zákon, a to z jednoho jediného důvodu: zvítězit nad prezidentem, na chvíli ukojit svoje neukojitelné ego.
Děsivý a odpudivý pohled to byl.

Až vás někdy police předvolá jako svědka k výslechu, ne, abyste uposlechli její výzvy a dostavili se do jejích úřadoven. Proč byste to dělali: police včera také vyslýchala svědka Paroubka čtyři hodiny v Kramářově vile, sídle předsedy vlády.
A protože podle ústavy jsme si před zákonem rovni.....

Další nesmyslný titulek se objevil v dnešní MF Dnes: "Stát zaplatí alimenty za neplatiče".
Ty alimenty totiž zaplatíme my, plátci vysokánských daní. A zaplatíme i kanceláře, sekretářky, mobily a auta těch, kteří pak budou od dlužníků alimenty vymáhat.
Prostě, jak to v Česku chodí: poctivě pracuj a buď zodpovědný - erár tě oškube. Buď nezodpovědný lempl: erár ti pomůže z peněz těch pracovitých a odpovědných.

Již staří Římané věděli, že Adrogantia praecipua validiorum vitia, tedy
Zpupnost je hlavní chybou mocných.