STŘEDEČNÍ GLOSY 8.03.2006

Miroslava Macka
Myslím, že by stálo zato oslavit dnes tradičně Mezinárodní den žen a při té příležitosti si kolektivně zavzpomínat na staré mizerné časy.

Přiznávám, že jsem včera ponechal glosu o zlomkově nízkém čerpání dotací z EU bez komentáře schválně, abych ke komentářům vyprovokoval čtenáře. Přišlo jich povícero, velmi výstižný pak byl komentář zasvěceného čtenáře Z. P.:
Jaképak no comment k našemu žalostnému čerpání z fondů EU?
Jen pěkně připomeňme chvástání pana premiéra, kolik že k nám přiteče peněz z EU
a pak vysvětleme voličům, že to jsou právě ministři této vlády a její úředníci, kteří:
- svými "operačními programy" poskytli malým soukromým subjektům velmi omezenou možnost získat dotaci, zatímco pro neschopné veřejné instituce otevřeli prostor, kterého ony neuměly využít
- nastavili šíleně byrokratický způsob, jakým je jedině možné peníze čerpat
- vytvořili báječný prostor pro parazitující spřízněné "agentury", které se v předepsané formě projektů, systému razítek, dokladů, podpisů a příloh vyznaly
- připravili si podmínky pro korupci v komisích, které projekty schvalovaly,
- prostě uchopili problém po socialisticku, chovali se papežštěji, než papež v Bruselu a daňovým poplatníkům se ani v nejmenším nehodlají ze svého průšvihu zpovídat.
Ještě že pravděpodobnost defenestrace se s posledními průzkumy -dá-li se jim věřit- přece jenom o pár procent zvýšila.

Jen se Puchejř vrátil z cesty po Jižní Americe, pustil se do strůjců poklesu popularity ČSSD, tak jak ji naznačily poslední průzkumy veřejného mínění.
A tak se hned pustil do všech, do Ratha ( jako by to nebyl jím instalovaný a držený člověk), do volebního štábu a do regionálních lídrů. Ba i na sebekritiku došlo, nezvládl prý odchod náměstka ministra spravedlnosti Vyvadila (opět jedno z jeho "dítek").
Ještě, že nemáme konec čtyřicátých či začátek padesátých let minulého století. Docela dobře bych si totiž dovedl představit titulek v Rudém právu: "President republiky a generální tajemník KSČ Paroubek odhalil na sjezdu protistátní spiklenecké centrum, vedené Davidem Rathem".
A následovalo by pár poprav ku větší slávě Paroubka.

Již staří Římané věděli, že Auro loquente omnis sermo inanis est, tedy
Promluví-li zlato, je každá řeč zbytečná.