PONDĚLNÍ GLOSY 6.02.2006

Miroslava Macka
Krásný citát, neskutečně sedící na českou současnost, jsem nalezl v Kursu č. 10 staroříšského Josefa Floriana z června roku 1925, v němž vydal text André Beauniera "Nejodpornější dobráci":
"Pozorujeme-li dnes naši zemi, řeklo by se, že je vydána na pospas jakési zlotřilé bandě: opravdu, takové to je. Řeklo by se, že byla dobyta lidmi, kteří si teď dopřávají, co hrdlo ráčí. Jen je pozorujte při práci: všechno uvádějí ve zmatek, všechno rozkloubují, veřejné služby, národní sílu, ba i svědomí jednotlivců....

Už vidím a čtu ty nekonečné "zasvěcené" intelektuálské výlevy o současném střetu euroatlantické a muslimské civilizace, vedoucí, pochopitelně, k nijakému řešení, neboť v opačném případě by nutně musely být politicky nekorektní.
Přitom jde o historicky standardní tribální záležitost (byť ve velkém), která má jen jedno jediné definitivní řešení: silnější kmen obsadí území a zdroje kmene druhého, který částečně zničí a částečně zcela asimiluje. Trvalé mírové soužití je nemožné, nejsem si však jist, že jsme v tomto střetu kmenem "silnějším", neboť jsme už příliš zdegenerovaní úspěchem a výdobytky naší civilizace a už pro nás zdaleka neplatí, že umírat pro vlast je sladké.

Bolševickou náturu včera předvedl ministr kultury Jandák v přímém přenosu televize ČT 1.
Rozčilil se totiž na předsedu vědecké rady svého ministerstva, který měl jiný názor než soudruh ministr a na místě celou radu odvolal.
A defenestrace stále v nedohlednu....

Podnikatele Mrázka zastřelil dle policie dokonalý profesionál, který neudělal jednu jedinou chybu a nezanechal žádnou stopu - okruh podezřelých se tak dramaticky zúžil a přiblížil se silně tomu, co jsem si pomyslel při první zprávě o provedení vraždy: profesionál z nějaké speciální jednotky, najatý prostředníkem někoho sedícího hodně vysoko, neboť tím, co věděl, mohl ohrozit stávající mocné.

Již staří Římané věděli, že
Amantes amentes, tedy Zamilovaní jsou bez rozumu.