STŘEDEČNÍ GLOSY 25.01.2006

Miroslava Macka
Chcete další důkaz pádivého socialismu? Tady je: pacienti nemají do financování zdravotnictví ( které do posledního haléře financují), co mluvit - zastoupí je Česká lékařská komora - tolik ministr zdravotnictví David Rath prostřednictvím poslance ČSSD Jaroslava Krákory a jeho návrhů na změnu příslušných zákonů.
To bolševici před rokem 1989 si alespoň navenek na demokracii hráli a všude byli zástupci lidu z Národní fronty....

Pendolina nejezdí, ač byla neskutečně předražena, smlouvy Českých drah s výrobcem byly a jsou mizerné a pro nás nevýhodné - to si někteří tehdejší činitelé museli hodně namazat kapsy! Ale můžete se vsadit, že vyšetřování skončí ve ztracenu...

Pražští radní se rozhodli vybudovat na Letné stany pro bezdomovce: jenže bezdomovci, to není klasický sociální problém, to je problém alkoholismu, a ten žádné stany nevyřeší - jen soudně nařízená nucená léčba v pracovních táborech.

Čtenář glos Z. K. mi zaslal připomínku se zajímavými údaji:
Zdá se mi, že z existence koncentračního/internačního/pracovního (laskavý čtenář si vybere) tábora v Letech si snaží mnoho organizací i jednotlivců ohřívat svou polévku. Chci jen k počtu zemřelých lidí (v tisku se píše o 300 zemřelých) dodat tyto údaje:
V knize autorů - Josef Basl, prof.dr. Ant. Basl, dr. Karel Holub, dr. V. Prášek, dr. Jaroslav Vlach - "Velký zeměpis všech dílů světa", který vydalo Nakladatelství I.L.Kober, knihkupectví v Praze, rok vydání neznám, ale jistě za 1.republiky, díl Čechy I, str.50 se píše, že dle sčítání lidu v ČSR r.1921 bylo v celé ČSR 8446 čsl. státních příslušníků cikánské národnosti. Z toho v Čechách, Moravě a Slezsku 61 občanů.
Ty počty tedy nesedí a nezdá se mi, že by do Protektorátu Čechy a Morava, lokalita Lety, byli německými úřady sváženi lidé cikánské národnosti z jiných krajin.

A staří Římané? Dobře věděli, že
Animus in consulendo liber, tedy Mysl se může svobodně rozhodnout.