PONDĚLNÍ GLOSY 23.01.2006

Miroslava Macka
Minulý čtvrtek publikoval redaktor Pavel Verner v právu článeček, v němž se mimo jiné zmínil o letité koncepci zdravotnictví, kterou jsem s týmem spolupracovníků vypracoval pro ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Stráského.
Protože text obsahoval jednu nepravdu či lež za druhou, usedl jsem k počítači, napsal krátkou odpověď a odmiloval na adresu redakce Práva, která byla shodou okolností otištěna přímo pod výše zmíněným článkem.
V pátek moje reakce nevyšla, v sobotu taktéž ne, zato další články Vernerovy po oba dny.
Jak je vidět, smysl pro fair play se s blížícími se volbami přímou úměrou vytrácí.
A tak pro pořádek publikuji odpověď zde - je v ní i přesná citace z Vernerova článku.

K větám Pavla Vernera z výše zmíněného článku "Proč jsou ti Němci na tom ( se zdravotnictvím) tak špatně? Vím, oni totiž netuší, že expert ODS na zdravotnictví Miroslav Macek má v šuplíku svou vlastní, jedinou správnou, zaručenou koncepci na fungující a neprodělečné zdravotnictví. Řekl to přece v neděli v televizi. Kdyby Němci hezky poprosili, známý bonviván a gourmet by jistě vstal od mísy ústřic a láhve moselského a v rámci sousedské výpomoci by si odskočil krizi německého zdravotnictví vyřešit. Jak je to jednoduché.", hořce pobaveně dodávám:
1. Návrh reformy zdravotnictví nemám v šuplíku, ale byl před léty veřejně publikován.
2. Nejde o návrh můj - v konečné fázi na něm pracovalo přes dvě stovky odborníků z České republiky i ze zahraničí.
3. Tento návrh reformy nejde uskutečnit ani v Německu ani v Česku, neboť značně omezuje vliv státu, poskytovatelů zdravotní péče a výrobců léčiv a zdravotnické techniky a silně zvyšuje vliv občanů - pacientů na chod a výdaje zdravotnictví (princip kdo platí - rozhoduje), což výše zmíněné zájmové skupiny "ohrožuje" a proto dělají a udělají vše pro to, aby peníze a vliv na jejich užití zůstaly v jejich rukou - viz dnešní rathizace českého zdravotnictví.
4. Tato reforma by také postihla ty, kteří se chovají ke svému zdraví jako dobytek a zvýšené zdravotní náklady pak za ně zcela hradí ostatní - to je ovšem značně velká skupina voličů, která je dostatečně tupá na to, aby je kterýkoliv levicový demagog ( lhostejno zda německý, český či jiné národnosti), vykřikující, že zdravotnictví "bude nadále zadarmo", získal na svoji stranu a tím tuto reformu poslal k ledu.
5. Moselské nepiji a ústřice nejím. Navíc: moselské by pil k ústřicím jen barbar.
6. Již staří Řrekové věděli, že chybí-li argumenty "ad rem", tedy k věci, je nutno použít argumenty "ad personam", tedy k osobě - a už tehdy to bylo pokládáno za nefér.
7. Zbylý Váš text, tedy předložky a spojky, je zcela pravdivý.

Srdečně zdraví Miroslav Macek

Dne ráno je na teploměru -19 stupňů Celsia a poštovní schránka je bez novin...dokonalá censura, tenhle mráz.

Obrátil se na mne jeden čtenář glos s prosbou o kontrolu jeho překladu starého madrigalu a ten velký mráz též způsobil, že namísto nedělního pobíhání po kopcích jsem usedl do tepla knihovny a madrigal mírně archaicky přeložil. Třeba Vám trocha poezie též učiní radost, alespoň takovou, jakou mně činilo překládání.

Zaslaný originál:

Now is the Month of maying,
when marry lads are playing.
Each with his bonny lass
upon the greeny grass
.
The Spring clad all in gladness,
doth laugh at winter’s sadness.
And to the bagpipe’s sound
the nymphs tread out their ground.

Fie then! Why sit we musing.
Love’s sweet delight refusing?
Say dainty nymphs, and speak,
shall we play barley-break?Zaslaný překlad:

Nyní je měsíc Máje,
kdy veselí mládenci si hrají.
každý se svou švarnou dívenkou
na zelené louce.

Jaro se odívá radostí,
směje se zimnímu smutku
a za zvuků dud
kráčejí nymfy po zemi.

Však hanba! Proč vysedáváte hloubajíc
a odmítáte potěšení lásky?
Ach, líbezná vílo,
Budeme si hrát na honěnou?Přebásnění M.M
.
Dne slavíme čas Máje,
hoch každičký si hraje.
Jde s krásnou milkou svou
tou trávou zelenou.

Vždyť jaro veselé je,
zlé zimě se jen směje.
Zvuk dud pak postačí,
že víly skotačí.

Je hanbou odmítati,
co láska může dáti.
Má vílo, budu rád
si na honěnou hrát!Již staří Římané věděli, že:
Adversarum impetus rerum viri fortis non vertit, tedy Nápor neštěstí nezlomí ducha statečného člověka.