ÚTERNÍ GLOSY 10.01.2006

Miroslava Macka
Čtenář glos J. Z. mi zaslal postřeh z televizní besedy, kterou jsem propásl:
Tak jsem včera shlédnul TV debatu pánů Sobotky a Nečase. Jediné, co mě skutečně zaujalo, byl mnohokrát naléhavě a trapně položený dotaz p. Nečase p. Sobotkovi: "Víte vůbec, kolik nul má miliarda?"
Nakonec ovšem BOMBA - to když moderátor, aby už byl konečně klid, požádal pana Nečase, aby tedy on sám divákům prozradil, kolik že nul má ta miliarda. Odpověď pana Nečase byla lakonická: "dvanáct", což rozhodně nectí místopředsedu ODS, tím bohužel ani ODS. Osobně si vůbec nemyslím, že by politik musel zrovna vědět, kolik nul má miliarda, ovšem, když sám nevím, je snad skutečně lépe se ani neptat.
Neboli - mlčeti zlato!!!!
Můj dodatek: není co dodat, snad jen to, že nám hrozí nebezpečí vlády takových, co to sice také neví, ale zato dobře vědí, jak se za ty miliardy, vytažená nám z kapes, nakupují hlasy voličů.

Spousta čtenářů glos se pozastavila nad tím, že jsem nekomentoval tiskem publikovaný nekrolog boxerky Sugar bývalé první dámy Dagmar Havlové. Po krátkém zamyšlení jsem se rozhodl jim vyhovět:

Erbenovské zamyšlení nad skonem Sugar

Umřela Sugar, do hrobu dána,
sirota po ní zůstala,
že bývávala to první dáma,
do novin zprávu zaslala.

Zlomyslní pak novináři
ty věty pod vší kritiku,
se šklebem dozajista v tváři
předestřeli hned publiku.

Zvěděli jsme tak, lidé zlatí,
napořád v světe vezdejším,
rovnost, že psů i lidí platí:
někteří jsou však rovnější.

Již staří Římané věděli, že
Aegre reprehendas, quod sinis consuescere, tedy Těžko se zbavíš toho, čemu jsi přivykl.
Desítky čtenářů mě promptně upozornili na to, že mne čtenář glos, informující o televizní besedě Nečas - Sobotka, mystifikoval. Ba lépe řečeno, zřejmě mi úmyslně lhal.
Petr Nečas se totiž ptal na počet nul u bilionu.
Omlouvám se Petrovi Nečasovi za tuto nemilou chybu a vynasnažím se více kontrolovat zdroje svých informací.
Nicméně poslední věta mé glosy nadále platí.