ČTVRTEČNÍ GLOSY 5.01.2006

Miroslava Macka
Soudce Novák žádá, aby se Tomáš Pitr zavázal, že neopustí zemi, odevzdal pas a složil kauci 15 milionů, pak nebude muset do vazby. Proč tyto podmínky nestanovil rovnou, měl-li strach, že Pitr opustí Česko, což tento nakonec klidně udělal, není mi jasno.

Pitomost některých lidí je do nebe volající: podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění čtyři pětiny Čechů nechce platit u lékaře. Zřejmě se domnívají, že doposud jimi konzumované zdravotní služby platí Marťané a ne oni prostřednictvím vysokých daní. A také, jak vidno, jim nedochází, že současný způsob hrazení zdravotních služeb je jeden z nejplýtvavějších. A mnozí politikové, namísto kvalitní edukace socialismem zblblé veřejnosti, ji v takových názorech ještě utvrzují. Ach jo.

Víte, co také příští rok zaplatíme ze svých daní? Čtyři poslanci vyrazí na výlet do Tibetu, aby se na místě přesvědčili, jak jsou tam dodržována lidská práva! Cestu organizuje Zuzka Rujbrová, poslankyně za komunisty ( jaká to nechtěná ironie!) a sděluje nám, nedobrovolným plátcům výletu, že původně chtěli poslanci vyrazit už v únoru, ale to je tam moc zima a tak pojedou později.

A tak jsem byl ujištěn šéfredaktorem časopisu 51 PRO Markem Stonišem, že byť vedení ODS o časopisu jednalo, odchod redaktora Daneše měl jiné, osobní důvody, nikdy by si nikým do chodu redakce a obsahu časopisu nedal mluvit a do konce týdne mám napsat další článek. Což s potěšením učiním.

Již staří Římané věděli, že
Acidit in puncto quod non speratur in anno, tedy V mžiku stane se to, v co nedoufáš léta.