ÚTERNÍ GLOSY 3.01.2006

Miroslava Macka
Až americká politická zkušenost mně osvětlila, proč musí sociální demokracie uplácet stamiliardami korun (většinou z kapes občanů, kteří by ji nikdy nevolili a volit nebudou) své potenciální voliče: "V politice je úspěch vždy založen na směsi inteligence a peněz.

Dlouho jsem hledal a vymýšlel vhodný český termín, kterým by se dalo nahradit prosté české slovo "vůl", neboť na sebe máme býti ve volebním roce hodní a politicky korektní.
Až jsem na to přišel. To bylo totiž tak: při minulých volbách v roce 2002 slibovali mimo jiné tehdejší sociální demokraté růst pracovních míst těmito slovy: "Na rozdíl od ostatních stran přichází ČSSD se zcela konkrétním příslibem - vytvořit 200.000 nových pracovních příležitostí."
Dnes, kdy má ČSSD na internetu vyvěšen program plnění minulých předvolebních slibů, tento slib jaksi "omylem, spolu dalšími, vypadl. Není divu: od té doby počet nezaměstnaných stoupl ze 361 tisíc na 405 tisíc ( a přechodně až na 450 tisíc), a to při příšerném nárůstu ouřednictví, tedy uměle zaměstnaných.
Když na tento "výpadek" slibů byl upozorněn novináři odpovědný ministr Škromach, nejprve ztratil paměť a řekl: "Nepamatuji se, že bychom něco takového slíbili."
A když byl konfrontován s tehdejším programem ČSSD, vyhrkl: "Stejně trvám na tom, že jsme v oblasti zaměstnanosti splnili všechny sliby na 200 procent."
A už jsem u závěru. od nynějška budu používat ( a doporučuji to i všem ostatním) politicky korektnější výraz "škromach" (s malým "š", pochopitelně), se zcela stejným významem.

Stará latinská moudrost:
Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem asperrime patitur, tedy Dobrého člověka rada těší, mizera přetěžko snáší rádce.