Slovensko: Galakoncert Slávik - Zpěváček 2005

Bratislava
Vyvrcholením dětské folklorní sezóny 2005 v České a Slovenské republice se stalo společné vystoupení vítězů národních soutěží v interpretaci lidových písní Zpěváček a Slávik 2005. Galakoncert, na kterém se představily mladé talenty, proběhl 8. října 2005 v koncertním studiu Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Finalisty doprovázel Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš, Brno a Orchestr lidových nástrojů Slovenského rozhlasu. Jako hosté účinkovali Martin Babjak, Ján Babjak, Terézia Kužliaková Babjaková a Peter Dvorský, pod jehož záštitou se tento koncert koná již pátým rokem. Slovenská soutěž Slávik oslavila v r. 2005 své patnácté výročí. Na závěr bohatého programu vystoupili zahraniční hosté z Maďarska, Bulharska a Rakouska.
zpěváčci a slávici
Slavnostní večer zahájil předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, který ve svém projevu připomenul důležitou úlohu lidového umění a tradic, zdůraznil význam vzdělávání mládeže a mezinárodní kulturní výměny v této oblasti. Koncertu se zúčastnili představitelé českého a slovenského politického a kulturního života.
Galakoncert v Bratislavě představil ty nejlepší ve zpěvu a interpretaci lidových písní. Příští rok se uskuteční obdobné slavnostní vystoupení v Praze na Žofíně ve dnech 7.-8. října 2006.

Jana Chaloupková, 21.10.2005
Ministerstvo zahraničních věcí ČR