Zpěváčci a Slávici společně slavili

Tisková zpráva

ZPĚVÁČCI A SLÁVICI SPOLEČNĚ SLAVILI
BRATISLAVA (SLOVENSKO), 8. ŘÍJNA 2005
V sobotu 8. října 2005 se ve velkém koncertním studiu Slovenského rozhlasu v Bratislavě konal pod záštitou Petra Dvorského jubilejní 5. společný koncert vítězů celoslovenské dětské soutěže v interpretaci lidových písní Slávik Slovenska 2005 a obdobné celostátní soutěže v České republice Zpěváček 2005. Koncertu se zúčastnilo sedm "sláviků" ze Slovenska, sedm "zpěváčků" z České republiky a hosté z Maďarska, Bulharska a Rakouska. Dětem v závěru zazpívali za doprovodu Orchestru lidových nástrojů Slovenského rozhlasu Bratislava s primášem Miroslavem Dudíkem a Orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš Brno pod vedením primáše Karla Martiše také Terezie Kružliaková - Babjaková, Ján Babjak, Marin Babjak a Petr Dvorský.
orchestr
Největšího aplausu u přítomných dïváků, mezi nimiž byla řada vzácných hostů nejen ze Slovenska, ale také z České republiky, získali Zlatý zpěváček 2005 Libor Macháček a Slávik Slovenska 2005 Lenka Spodniaková. Svými uměleckými výkony ovšem zaujaly pozorné publikum všechny účinkující děti.
LM
asi
Na závěr celého programu společně s dětmi zazpíval slovenskou lidovou píseň Loučení, loučení... přední operní zpěvák a garant obou soutěží Petr Dvorský.
P. Dvorský
Ten v besedě po koncertu k dětem a rodičům promluvil slovy: Dnešní večer byl zajímavou a inspirativní dětskou hrou. Představili se nám děti několika národů, kterým je lidová píseň blízká a pěstují si ji jako symbol své národní identity. Když jsme před pěti lety vytvářeli dnes již pevné pouto spolupráce s českými kolegy a vznikla tato příležitost, aby slovenská a česká lidová píseň stáli dále věrně při sobě, netušili jsme, že se k nám "do kola" za několik let přidají další přátelé. Je to dobré znamení a příslib do budoucnosti, uvedl P. Dvorský.
Peter Dvorský s dětmi
Pořadateli společného koncertu Slávik - Zpěváček 2005 byli členové Přípravného výboru Slávika Slovenska, Folklorní sdružení České republiky, Slovenský rozhlas, Folklorná únia na Slovensku, Český rozhlas za finanční podpory Ministerstva kultury SR. Mediálně vypomohli v ČR : Český rozhlas, Rádio Proglas, Mediatel - Zlaté stránky, Dětská tisková agentura a Moderní venkov.
Šestý ročník společného setkání nejúspěšnějších dětských interpretů lidových písní Zpěváček - Slávik 2006 se uskuteční v Praze v říjnu příštího roku.

František Synek, 10. října 2005
místopředseda FoS ČR, tel.: 604 384 410