V. koncert vítězů soutěže Slávik Slovenska - Zpěváčci ČR

Tisková zpráva o koncertu Slávik-Zpěváček 2005,
který se koná 8. 10. 2005 v Bratislavě.
V. koncert vítězů soutěže Slávik Slovenska - Zpěváčci ČR 2005
Spoločný koncert víťazov jednotlivých ročníkov národných súťaží - Slávik Slovenska v Slovenskej republike a Zpěváčci v Českej republike, ktorých usporiadateľmi sú Prípravný výbor súťaže Slávik Slovenska a Folklórne združenie Českej republiky - zaznamenáva už piaty ročník. Prvý spoločný koncert Slávik - Zpěváček sa konal v roku 2001 v Bratislave a odvtedy sa miesta konania striedali. Druhý ročník bol v Prahe, tretí opäť v Bratislave a tak ďalej. Na piatom ročníku sa stretávame opäť v Bratislave, kam zavítajú víťazi jubilejného 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska a nositeľka Ceny Petra Dvorského. Koncert sa uskutoční v soboru 8. 10. 2005 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
Tradičnými hosťami budú víťazi celoštátnej súťaže v Českej republike, ktorá tohto roku zaznamenala taktiež jubilejný, 10. ročník. Okrem detí budú hosťami koncertu špičkoví slovenskí operní speváci - Peter Dvorský, Terézia Kružliaková - Babjaková, Ján Babjak a Martin Babjak. Detských i profesionálnych interpretov bude sprevádzať Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka, deti z ČR zas Orchester ľudových nástrojov Vojenského umeleckého súboru Ondráš z Brna pod vedením Michala Gaňu.
Zakladateľom celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska a tradičný garantom, ktorý ju zaštiťuje aj svojím menom, je Majster Peter Dvorský. Už niekoľko rokov je aj patrónom súťaže v Českej republike a, pochopiteľne, každého zo spoločných koncertov.
Tradičným spolusporiadateľom súťaže i spoločných koncertov je Slovenský rozhlas, ktorý jednotlivé ročníky súťaže i spoločné koncerty v Bratislave nahráva a vysiela. Orchester ľudových nástrojov pôsobiaci v rámci tejto inštitúcie spolupracuje so súťažou Slávik Slovenska od jej prvých ročníkov i na spoločných koncertoch.
Výsledky národných súťaží - interpreti spoločného koncertu Slávik Slovenska 2005
1. kategória
Zlatý slávik
Paulína Ovádková, Trenčín, Trenčiansky kraj
.
Strieborný slávik
Miriam Bystričanová - Likavka, Žilinský kraj
---------------------
Bronzový slávik
Adam Juraj Vansač, Spišská Nová Ves, Košický kraj
Cena Petra Dvorského
Denisa Bedeová, Moravský sv. Ján, Trnavský kraj
-------------------
2. kategóia
Zlatý slávik
Lenka Spodniaková, Lučenec, Banskobystrický kraj
.
Strieborný slávik
Erika Šutá, Lodno, Žilinský kraj
.
Bronzový slávik
Martina Kertészová, Nitra, Nitriansky kraj
------------------
Zpěváčci, ČR
Zlatý Zpěváček
Libor Macháček, Želetice
.
Strieborný Zpěváček
Roman Hoza, Hulín, ČR
Dominika Hromková, Dolné Bojanovice, ČR
.
Bronzový zpěváček
Jan Ullman, Jablonec n. Nisou, ČR
Marek Čáp, Jihlava, ČR
.
Cena J. Juráška
Jarmila Ševčíková, Opava, ČR
.
Osobitná cena
Eva Dvořáková, Kovářov, ČR
---------------------
Moderátorky spoločného koncertu:
Adriana Domanská, SR
Marcela Heříková, ČR
Z předchozích ročníků koncertu
Z předchozích ročníků koncertu

Stanislav Bachleda, předseda přípravného výboru Slávik
Tel. : 00421/52733649, 52922246, E-mail: agentura@nextra.sk