ÚTERNÍ GLOSY 13.09.2005

Miroslava Macka
Velmi zajímavý text mi poslal čtenář glos O. L.:
V poslední době se hovoří o zvýšeném počtu odcházejících příslušníků Policie České republiky a to policistů střední generace. Tuto skutečnost dokonce potvrdil i ministr vnitra. Zamyslel se však někdo nad důvody, které vedou tyto policisty k rozhodnutí ukončit služební poměr? Obecně je to znechucení nikoliv nad politiky a politickou situaci, jak se nám pan minstr snažil včera v pořadu televize Prima namluvit, ale nad situací uvnitř policie.
Tuto situaci zavinili nevyšší představitelé ministerstva i policie a to po nástupu sociální demokracie. Perspektivní generace policistů, která mnohdy dostudovala po roce 1989 (nikoliv Vysokou školu SNB se svou marxistickou teorií řízení), se do vedoucích funkcí nedostane, neboť funkce "okupuje" generace téměř šedesátníků, mnohdy starších. Mohl bych zde jmenovat průřezově: plk. JUDr. MOLTAŠ - nejstarší krajský ředitel, jež byl v této funkci před rokem 1989, tedy řídil i jednotky Stb, plk. JUDr. KADEŘÁBEK, zástupce ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia, ale i jeho nadřízený plk. JUDr. ŽELÁSKO, vedoucí pracovníci Inspekce ministra vnitra např. plk. JUDr. SCHWARZ, jež před drahným časem dovršil úctyhodnou šedesátku, a mnoho jiných na úrovni okresů i krajů, jež jen a pouze vyčkávají na ty nejvýhodnější podmínky, aniž by byli přínosem pro rezort (pro jejich rigiditu jsou spíše na obtíž). V této souvislosti si vzpomínám na vynucený odchod do důchodu tehdejšího krajského ředitele východočeské policie plk. JUDr. FLORIANA a to vzápětí po nástupu ministra vnitra Grulicha do funkce v roce 1998. Zdůvodnění? Pan Florian je starý, už dosáhnul důchodového věku 55 let!!! V té době však neexistovala zrůdnost ve formě souběhu služebního příjmu a důchodu, z čehož se těší výše uvedení pánové a mnoho dalších. Mnoho daňových poplatníků pravděpodobně neví, že nejen plat, ale i důchod těmto pánům je vyplácen z rozpočtu ministerstva vnitra. Počítejme: 40.000,- služební příjem (s odvody na sociální a zdravotní pojištění je to již 54.000,- Kč) plus důchod v průměrné výši 11.000,- Kč, dohromady na každého "MOLTAŠE" 65 tisíc korun z kapes daňového poplatníka. Velmi by mne zajímalo, kolik je oněch "MOLTAŠŮ" (omlouvám se, že jsem si jméno vypůjčil a generalizoval) ve služebním poměru pobírajících spravedlivou odměnu ve formě důchodu (poslední myšlenku nemyslím pejorativně, někteří z nich si to skutečně zaslouží, ale nechť odejdou taky na spravedlivý odpočinek) ve služebním poměru dosud "vegetuje". Právě tyto skutečnosti jsou pravým důvodem odchodu mladší a střední generace policistů a nikoliv jejich "nezažranost" a touha po příspěvku za službu, na který v současné době mají nárok policisté, kteří jsou ve služebním poměru 10 a více let.

Akademik Josef Charvát napsal ve svých vzpomínkách (právě vyšly pod názvem Můj labyrint světa a každému je vřele doporučuji) v kapitolce "Proč jsem se nestal komunistou" následující moudrá slova: Došel jsem k názoru, že slušný člověk nemůže být členem KSČ. Buď má nižší inteligenční kvocient a věří kdejakým blbinám, nebo jim nevěří a pak je bezcharakterní.

Miroslav Korecký ve včerejším Týdnu vtipně komentuje čím dál tím nenažranější státní rozpočet: "Aniž jsme si toho všimli, za posledních deset let si žijeme dvakrát lépe. Máme dvojnásobně výkonnou policii a soudy, dvakrát lepší silnice, o sto procent více škol a dvakrát tak čistější vlaky. Lze to alespoň vyvodit ze stále narůstajících příjmů a výdajů státního rozpočtu. V roce 1993 vydal stát na služby občanům 357 miliard korun, v roce 1996 to bylo 484 miliard, v roce 2000 již 632 miliard a napřesrok to bude už 959 miliard.."

J,. H. Lorimer ústy velkoobchodníka Grahama:
Čím dřív si rozměříš výlohy podle toho, kolik si umíš sám vydělat, tím pěkněji a trvaleji se budou tvoje příjmy a výdaje snášet.