Homepage

3. ročník Setkání na Podhorácku

Folklorní festival "Setkání na Podhorácku" ve Velké Bíteši dne 10. září. 2005
Tradiční bítešské hody od 7. do 14. září 2005

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
V sobotu 10. září odpoledne proběhne ve Velké Bíteši folklorní festival "Setkání na Podhorácku" - třetí ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka a ze sousedství - Horácka, Drahan, Brněnska.

V první části festivalu vystoupí dětské skupiny, v druhé dospělé soubory. V programu uvidíme národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, děti z Rozseče a Borovníka, Podhoráček z Vémyslic, Heřmánek z Brna, Královničky z Troubska, ženy z Jinošova, mládež a ženy z Březníka, Kořeňák z Kořence, Pramínek z Jihlavy a Slovácký Krúžek Brno.

Začátek je v 13.30 hodin a předpokládaný konec v 18 hodin. Během dne jsou otevřeny výstavy v domě č. 5 na Masarykově náměstí, a to v sále městského muzeu "Čtyřicet let Bítešanu”, výstava věnovaná rozvoji národopisu ve Velké Bíteši a o patro výš v klubu kultury výstava obrazů místního výtvarníka Miroslava Pospíšila. Od 19.30 hodin hraje na nádvoří městského muzea CM Slováckého krúžku Brno a ve stejném čase na pódiu pod májou hraje dechová kapela Lesanka z Humbolce. Festival se uskutečňuje v čase tradičních místních hodů. Mimo hostince, kavárny a cukrárny budou otevřeny hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých měšťanských domů na náměstí i v přilehlých ulicích s nabídkou dobrého jídla a pití.
Pořadatelé festivalu Vás na tuto akci srdečně zvou.

Festival se uskutečňuje s finanční podporou Fondu Vysočiny.

Pozvání na folklorní festival do Velké Bíteše.  (Na snímku dívky z národopisného souboru Bítešan)
Pozvání na folklorní festival do Velké Bíteše.
(Na snímku dívky z národopisného souboru Bítešan)

Podrobný PROGRAM 10.9.2005 Setkání na Podhorácku:

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY a hodová neděle 11. září 2005

Bítešští stárci, Klub kultury města Velké Bíteše, městský úřad a Muzejní spolek Velkobítešska zvou veřejnost na tradiční bítešské hody. Hody začínají ve středu dne 7. září a končí ve středu 14. září 2005. Hlavní hodový den je neděle - stárci zvou stárky, krojovaný průvod městem, tradiční program pod májou. V sobotu odpoledne se na náměstí uskuteční folklorní festival - vystoupí krojované skupiny z Podhorácka a okolí. V průběhu hodového týdne mimo místní pohostinství, kavárny a cukrárny jsou rovněž otevřeny hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých měšťanských domů na náměstí i v přilehlých ulicích s nabídkou dobrého jídla a pití. Nebudou chybět oblíbená posezení u cimbálu a na své si přijdou i milovníci dechovky. V sobotu a v neděli je možno navštívit čtyři výstavy.

Loňský první stárek a stárka
Loňský první stárek a stárka

PROGRAM
STŘEDA 7. září
17.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Stavění máje"
18.00 hodin - Masarykovo náměstí 5
"Na pěknou notečku"
s Bítešskou kapelou "na pětce"
20.00 hodin - historické centrum města
"Chasa otevírá hodové sklípky"
obchůzka městem s koštováním vín
PÁTEK 9. září
20.00 hodin - Masarykovo náměstí 5
"Posezení u cimbálu"
Ve sklípku "na Pětce" hraje Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova
SOBOTA 10. září
13.30 - 18.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Setkání na Podhorácku"
folklorní festival - III. ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka, sousedního Horácka, Drahan a Brněnska. Vystoupí: národopisný soubor Bítešan, děti z Rozseče a Borovníka, skupina žen z Jinošova, skupina žen a mládeže z Březníka, Podhoráček z Vémyslic, Královničky z Troubska, Heřmánek z Brna, Kořeňák z Kořence, Pramínek z Jihlavy a Slovácký krúžek Brno.
19.30 hodin - Masarykovo náměstí
"Lidová taneční veselice"
Na pódiu pod májou hraje dechová kapela Lesanka z Humpolce.
20.00 hodin - Masarykovo náměstí 83
"Posezení u cimbálu"
Ve sklípku "na Pětce" hraje Cimbálová muzika Slováckého krúžku Brno.
NEDĚLE 11. září
8.00 - 9.00 hodin
"Hodová bohoslužba"
v chrámu sv. Jana Křtitele
8.00 - 11.30 hodin
"Stárci zvou stárky"
Obchůzka městem za doprovodu Bítešské kapely
9.30 - 11.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Koncert dechové hudby"
Na pódiu pod májou hraje dechovka Doubravěnka
12.00 - 12.15 hodin - Masarykovo náměstí
"Kolečko pro chasu"
Příchod chasy a tanec pod májou
13.00 - 14.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Přišli k nám hosté"
Vystoupí folklorního souboru Oblík ze slovenského družebního města Hanušovce nad Topľou
13.00 hodin
"Krojovaný průvod městem"
Průvod vychází od kulturního domu, postupuje Tyršovou ulicí, Lánicemi a přichází na Masarykovo náměstí
14.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Tradiční hodový program"
chasy pod májou s rychtářem a právem: Česká beseda, předávání věnce, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. Hrají Bítešská kapela a Doubravěnka.
15.30 hodin - Masarykovo náměstí 5
"Posezení u cimbálu"
Ve sklípku "na Pětce" hraje cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště
16.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Hodová tombola"
Losování cen na pódiu pod májou
STŘEDA 15. září
17.00 hodin - Masarykovo náměstí
"Kácení máje"
19.00 hodin - Masarykovo náměstí 5
"Hodové dozvuky"
Ve sklípku "na Pětce" hraje František Kratochvíl ml.
OTEVŘENÉ VÝSTAVY
Výstavní síň Klubu kultury na Masarykově náměstí 5
"Obrazy a ilustrace" malíře Miroslava Pospíšila z Velké Bíteše. Otevřeno v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin.
Městské muzeum na Masarykově náměstí čp.5
"Čtyřicet let Bítešanu" - výstava věnovaná rozvoji národopisu ve Velké Bíteši. Otevřeno v sobotu od 13 do 16 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.
Areál Českého svazu chovatelů v Lánicích čp. 55
"Výstava drobného zvířectva". Otevřeno v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 17 hodin
Nádvoří základní umělecké školy v Hrnčířské ulici 117. "Výstava bonsají"
Horní strana Masarykova náměstí
"Jarmark lidových řemesel"
otevřený v průběhu soboty a neděle
.
HODOVÉ SKLÍPKY
Otevírají se ve středu 7. září a trvají max. do středy 14. září 2005. V nabídce bývá uzené maso, maso na grilu, cigára, klobásy, smažený kapr, pečené sele, živáňská pečeně a jiné pochutiny, burčák, víno, pivo a další nápoje:
Sklípek "Na pětce" - Masarykovo náměstí čp. 5
Sklípek "Lesácký" - Masarykovo náměstí čp. 6
Sklípek "U Fortny" - Masarykovo náměstí 10 (ulička)
Sklípek "Cafe Jana" - Masarykovo náměstí čp. 66
Sklípek "U Jelínků" - Masarykovo náměstí čp. 83
Sklípek "Rybářský" - Masarykovo náměstí čp. 86
Mázhaus "Na staré poště" - Masarykovo náměstí č. 88
Sklípek "U Vrány" - Kostelní ulice čp. 69
Sklípek "U Kolka" - Kostelní ulice čp. 77
Sklípek "Ve vinotéce" - Růžová ulice čp. 150
Sklípek "Pod hradbami" - Pod Hradbami 169
Sklípek "U Klímy" - Tyršova ulice čp. 219
Sklípek "U staříka" - Vlkovská čp. 482
Sklípek "Restaurace Máj" - Vlkovská čp. 482
.
Další akce, které doplňují program hodů, jsou podrobně uvedeny na webových stránkách hlavního pořadatele hodů - Klubu kultury města Velké Bíteše: www. vbites.cz/klub kultury.

40 let NS Bítešanu

Národopisný soubor Bítešan byl založený v roce 1965. Byla to taneční skupina asi třiceti dívek, později přibylo i několik chlapců. Složení souboru nebylo stabilní, obměňovalo se, jak zakládající členky odrůstaly a na jejich místa přicházely mladší ročníky dětí. Také činnost souboru byla v průběhu let proměnlivě intenzivní, v některých obdobích byla velmi živá, několikrát zcela ochabla. V nové době zájem veřejnosti o lidovou tanec a zpěv neobvykle vzrostl - začíná se psát novodobá historie souboru. Bítešan v současnosti je volným sdružením pěti různých věkových skupin místních obyvatel, kteří se věnují tancům, písním a zvykům Podhorácka a Horácka. K tomu se počítají ještě dvě skupiny předškoláků - Bítešánek a Sluníčko. Celkem je ve městě asi 150 obyvatel, kteří se mimo samostatná folklorní vystoupení v rámci jednotlivých skupin zapojují do několika společných akcí. Na jaře je očekávanou událostí svatodušní obchůzka bítešských "Královniček" v nedalekém Jestřabí, kterou uzavírá lidová veselice na výletním místě za vesnicí. V červnu se již několik roků koná přehlídka všech místních dětských krojovaných skupin na nádvoří objektu muzea - je to výsledek celoročního snažení školní mládeže a předškoláků. V září o hodové sobotě se od roku 2003 ve Velké Bíteši pořádá folklorní festival "Setkání na Podhorácku". Poslední předadventní sobota patří celovečernímu folklornímu pořadu v kulturním domě nazvanému "Na bítešském jarmarku" - večer pokračuje taneční veselicí.

Příjemně prožité chvíle v našem městě přejí hostům festivalu pořadatelé
Klub kultury města Velké Bíteše,
Muzejní spolek Velkobítešska
a národopisný soubor Bítešan

Silva Smutná, muzeum.v.bites@seznam.cz

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: Setkání na Podhorácku
Zveřejněno 31.08.2005 v 00:15 hodin

Copyright 2000-2021 © ViditelnyMacek.cz