PÁTEČNÍ GLOSY 12.08.2005

Miroslava Macka
Pravidelný průzkum popularity politických stran agentury Factum Invenio se tento měsíc nedozvíme. Podle šéfa této firmy Jana Herzmanna totiž "nastala velmi nestandardní situace, nevhodná pro validní analýzu stranických a voličských preferencí".
Přeloženo do češtiny: spousta lidí se v posledních dnech nasrala na Paroubka a ČSSD, které tak dramaticky klesly preference, což se agentuře nechce oznámit. Ach jo.


Náměstek ministra obchodu a průmyslu Martin Pecina - to je ten, co jej socialisté chtějí dosadit do čela Úřadu pro hospodářskou soutěž - si včera v MF Dnes pustil hubu na špacír a mj. prohlásil o slovenské investiční skupině Penta, že je to neseriózní účastník různých privatizací, který neskládá kauce a nepodepisuje smlouvy.
Dnes vyšla v MF Dnes na straně 11 jeho omluva, která končí těmito slovy: "Zodpovědně říkám, že Penta je seriózním účastníkem privatizací a nejsem si vědom, že by byla kdy vyřazena z privatizační soutěže, protože nesložila kauci nebo nepodepsala smlouvu".
Problém vidím v tom, že takový balík, zřejmě kopající za někoho jiného, nadále zůstane náměstkem ministra a ještě má vysokou šanci povýšit.


Přetiskuji dopis ing. Pavla Bartoše, předesedy představenstva Hospodářské komory Moravskoslezského kraje a viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, členům Hospodářské komory a podnikatelům ČR a dodávám, že v solidním státě by po slovech premiéra, citovaných v dopise, tento vypadl ze svého křesla během několika minut. A ještě jedna poznámka: Jiří Paroubek rozhodně není "pan", ale "soudruh" jako vyšitý.

Vážení podnikatelé,

dovoluji si Vás oslovit ve věci velmi závažného vyjádření předsedy vlády České republiky pana Ing. Jiřího Paroubka ve vztahu k podnikatelům.
Podle sdělení uvedeném v denících MF Dnes dne 9.6.2005 a v Hospodářských novinách dne 13.7.2005, se měl pan premiér vyjádřit k porušování dopravních předpisů svým řidičem následovně: ".....tu a tam se stane, že někam pospíchám. Pracuji ve prospěch občanů této země. To není zhovadilá potřeba, že bych byl nějaký kapitalista, který potřebuje zvýšit svůj firemní profit".
Výroky pana premiéra z poslední doby, včetně výše citovaného jasně dávají najevo jeho postoj k podnikatelům. Je s podivem, že pan premiér nazývá profit - v podstatě zisk z podnikání, "zhovadilou potřebou". Pravděpodobně si neuvědomuje jako řada politiků, především z ČSSD a z KSČM, že zisk firmy není "zhovadilá potřeba", ale podnikatelům ze zákona stanovená povinnost. Obchodní zákoník totiž uvádí v §2, odst.1, že "podnikání je činnost prováděná za účelem dosažení zisku".
Velmi mě mrzí a jako podnikatele osobně uráží myšlení předsedy vlády, který takto nenávistně hovoří o zákonné povinnosti podnikatelů, která z ekonomického pohledu slouží především k dalšímu rozvoji podnikání a až následně k odměně podnikatelům za jejich činnost a riziko, které do podnikání vkládají.
Pan premiér si neuvědomuje, že míra zisku podniku je měřítkem úspěchu podnikatele. Pokud je zisk záporný, tedy ztráta, není možno rozdělit zisk žádným způsobem, ale je třeba hledat cestu jak tuto ztrátu uhradit.
Pan premiér si ani neuvědomuje, že "zhovadilý zisk" podnikatelského subjektu je tvořen rozdílem mezi příjmy a výdaji. Pokud je zisk záporný, dochází obvykle k výměně managementu firmy a pokud ani toto nepomůže, dochází k úpadku firmy se všemi negativními dopady na vlastníky.
Pan premiér ve svém prohlášení tvrdí, že pracuje ve prospěch občanů. Měřeno pohledem podnikatelské ekonomiky pracuje on i jeho předchůdci pravděpodobně velmi špatně, jelikož "hospodářský výsledek" České republiky je za těchto vlád vysoce záporný. Z toho se dá dovodit, že práce pro občany je nepřínosná, tedy škodlivá. Z daného se dá usoudit, že porušování dopravních předpisů řidiče pana premiéra umožňuje sice panu premiérovi více pracovat, je však otázka zda tímto nevzniká pro ČR větší ztráta, tedy větší deficit státního rozpočtu.
Dojemné je rovněž jak pan premiér omlouvá porušení zákona. Nemohu se ubránit pocitu, že se opět nacházím v době, kdy všichni jsou si rovni, ale někteří přece jen "jsou si rovnější". V minulosti ale takové postoje vedly až k tomu, že vyhlašování politických rozsudků trestů smrti bylo rovněž ve prospěch občanů této země. Dejme pozor na tento typ "demokracie", která zavání demokratickým centralizmem.
Vážení podnikatelé, naložte s touto informací a s mými názory dle vlastního uvážení, ale nenechejme se urážet a braňme svobodu a demokracii, stojí to za to!!!!

V Ostravě, 18. července 2005