PÁTEČNÍ GLOSY 15.07.2005

Miroslava Macka
Konečně máme premiéra, který všechno viděl, všchno zná, všechno umí, prostě brouka Pytlíka: včera se nám přiznal, že text omluvy německým antifašistům "existuje a já jsem ho osobně upravoval." Paroubku, Paroubku....

Chápu, že prezident České lékařské komory David Rath silně brojí proti privatizaci nemocnic: mnoha lidem v nich by vyschly provize za nákupy léků, přístrojů a služeb, činící ročně miliardy. Pravdu má ovšem v tom, že by po privatizaci hrozil tzv. cream skimming, tedy jev, kdy soukromé nemocnice mají snahu provádět jen finančně zajímavé výkony a všechny ostatní ponechávat na bedrech státu. Hrozí samozřejmě i to, že druhý den po případné privatizaci nemocnic vznikne silná asociace či sdružení vlastníků nemocnic, která v krátkém toku času rychle vydyndá ze zdravotních pojišťoven, tedy z našich kapes, mnohem více peněz.

Termín "sociálně tržní hospodářství" je připisován (západo)německému ministru hospodářství Ludwigu Erhardovi, ačkoliv nebylo většího zastánce tržního hospodářství bez přívlastku. V roce 1957, když prohrál s reformou důchodového pojištění, pronesl tato varovná slova: "Když tento systém jistot a důchodů ovládne všechny vrstvy a všechna profesní odvětví, skončíme v systému státem vynuceného zaopatření všech občanů a v pochybné harmonii rostoucí bídy."
Základním pravidlem jeho politiky totiž bylo: "Snížit státní výdaje, omezit intervence a regulování na minimum, podporovat volný světový trh. To je sociálně nejodpovědnější forma hospodářství."
Jak velmi bychom jej dnes potřebovali!