Festival Sportu pro všechny v Olomouci

Česká asociace sportu
Česká asociace sportu pro všechny pořáda ve dnech 1.7. - 6.7.2005 v Olomouci první mezinárodní Festival sportu pro všechny.
173
Hlavním cílem festivalu je nejen prezentace významu sportu pro všechny ale i společensko sportovní setkání účastníků festivalu na mezinárodní úrovni.
Do Olomouce přijelo 3752 účastníků festivalu včetně hostu z Dánska, Maďarska a Skotska.

Na 20 sportovištích probíhají festivalové akce - soutěže, tělovýchovná vystoupení a veřejně přístupné akce.

Festival byl slavnostně zahájen komponovaným pořadem, na kterém se představilo více než 2500 cvičenců.
170
171
V rámci tohoto pořadu také vystoupil folklorní taneční soubor z Litovle a děti z mateřské školy Příkazy pod vedením M. Chrástové

Milada Němčíková, tisková mluvčí FO5
Kontakt: Ing. Karel Vondruš [mailto:karel.vondrus@quick.cz]

176