PONDĚLNÍ GLOSY 13.06.2005

Miroslava Macka
Po strýci Vikovi, chovateli telátek Rodovi a předsedovi pidistrany a paliči směnek Simkaničovi se na české kocourkovské scéně objevila další skvělá postava: dřívější výpravčí, novinář na volné noze a člen politické strany Cesta změny, ostravský spisovatel sci - fi Sommer, který si po měsících a měsících uvědomil, že má konat svoji občanskou povinnost, i naklusal na policii a prohlásil, že v bufetu nákupního střediska v Ostravě odposlechl z dlouhého hovoru slavného tria Kořistka - Dalík - Večerek jen a jedině dvě klíčová slovní spojení: deset milionů a politická budoucnost.
Geniální. Tedy coby reklama gratis.

Premiér Paroubek správně tvrdí, že dluhy Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a přebytky zdravotních pojišťoven ostatních jsou způsobeny špatným systémem financování zdravotnictví. Jím navrhované řešení - vytvořit pouze pojišťovnu jednu - je ovšem socialisticky mizerné.
Možná by si měl o systémech organizování a financování zdravotnictví něco přečíst.

Zítra vyjde v Lidovkách můj text s názvem "Dny, kdy si na politiku ani nevzpomeneme".


A tady je můj minulý text z odborného medicinského časopisu Medical Tribune, kam ob týden přispívám:

Švýcarský chronometr versus pytlík plný součástek.

Postěžovala si mně tuhle jedna známá z poměrně velkého města, že když byla nucena zajít na chirurgickou ambulanci s náhle vyrašeným furunklem, narazila na přecpanou čekárnu "plnou důchodců, socek a cikánů" ( její autentická slova) v níž strávila celé dopoledne a ihned zalitovala, že se neplatí za každou návštěvu lékaře alespoň dvacka, aby mohla absolvovat nezbytné ošetření rychleji a v příjemnější atmosféře.
Její laická představa řešení je bohužel obdobná stejně jednoduchým představám mnoha "odborníků" a politiků, kteří též mají ve zvyku přezrálé problémy řešit metodou "vyrážení klínu klínem", neboť nechápou, že se sebelepšími regulačními i jinými nástroji efektivního chodu zdravotnictví je to jako se sebekvalitnějšími hodinovými kolečky, osičkami, péry, ložisky a šroubky - nasypete-li je do pytlíčku a zatřepete, švýcarský chronometr z nich, navzdory špičkovým součástkám, prostě nebude a nebude. Nejsou totiž poskládány do funkčně precízní soustavy a trvale seřizovány, promazávány a natahovány.
A tak by výsledkem zavedení plateb za návštěvu lékaře bez dalších návazných kroků, byl velmi krátkodobý pokles počtu pacientů v ordinacích, po čase se ovšem navracející v podstatě na původní hodnotu ( viz zkušenosti s nákupy pohonných hmot po jejich zdražení za účelem omezení spotřeby), rychlý a trvalý nárůst administrativy a stejně rychlý přesun "dojení systému" do jiné oblasti zdravotnictví.
Pokud mám vyjmenovat všechna opatření, která by vedla k vysněné představě mé známé, bude to zatraceně komplexnější seznam, a to i v případě, že na něco podstatného zapomenu.
Široká škála pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Takové smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, které finančně motivují efektivivní chování nabídkové strany zdravotního trhu - jinak řečeno, nabízení zbytných a zbytečných zdravotních služeb poskytovateli zdravotní péče se jim nesmí vyplácet. Přímá finanční spoluúčast pacienta na každém jejich hnutí ve zdravotním systému, zvláště za účelem "uvědomění si nákladů". Zavedení systému, ve kterém se stává praktický lékař na 365 dnů v roce a na 24 hodin denně "inteligentním průvodcem pacienta v systému zdravotních služeb" a za efektivní průvodcovství je honorován, za neefektivní pak penalizován, a to až do ztráty kontraktu se zdravotní pojišťovnou. Organizaci zdravotní péče v hodinách volna praktických lékařů si tito organizují sami. Praktický lékař je správcem financí pacienta. Praktický lékař má právo vydávat běžný sortiment léků.
V praxi by to pak vypadalo následovně: moje známá by zavolala mobilem praktickému lékaři, u kterého by byla registrována a domluvila si s ním schůzku na pevný čas. V čekárně by pak s vysokou pravděpodobností byla sama, neboť jakákoliv neohlášená návštěva u lékaře by se (vyjma u neodkladných stavů) každému pacientovi pěkně prodražila. Praktický lékař by ji vyšetřil a při výše zmíněné diagnóze i ošetřil, pozval na případnou další kontrolu a vydal naordinované léky. U usměvavé sestry či ještě lépe u administrativní pracovnice by moje známá pak zaplatila deset procent ceny výkonu, materiálu a léků a tyto peníze by tvořily součást příjmu poskytovatele.
Pokud by praktický lékař usoudil, že moje známá potřebuje ošetření chirurga, jeho asistentka by promptně domluvila mé známé termín a odeslala ji k odbornému vyšetření a ošetření, přičemž cenu za ně by uhradil specialistovi z fondu pacienta praktický lékař. Moje známá by pak zaplatila chirurgovi obligátních deset procent v hotovosti a šla spokojeně domů. A já bych jí nemusel složitě vysvětlovat tržní zákonitosti zdravotnictví.