U kontejnerů [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

U kontejnerů - informace z encyklopedie