Na kopci [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Na kopci - informace z encyklopedie