Výprava do doby románské do údolí řeky Doubravy [ Výlet ]

Výprava do doby románské do údolí řeky Doubravy - informace z encyklopedie