Rozhledna Milada [ Rozhledna nebo věž ]

Rozhledna Milada - informace z encyklopedie