Červená lávka přes Doubravu [ Most nebo viadukt ]

Červená lávka přes Doubravu - informace z encyklopedie