Zámek Nový Světlov

podoba z 1. pol. 18. stol.
DALŠÍ INFORMACE: ZÁMEK NOVÝ SVĚTLOV