[Krajinná památková zóna]

Území NUTS 3: Moravskoslezský kraj,

Počet záznamů: 1