[Cestovní kancelář]

Území NUTS 2: Moravsko-Slezsko
Území NUTS 4: Okres Ostrava,
Území obce: Ostrava,
Lokalita: Čs. legií

Počet záznamů: 2