[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Území obce: Rohle,

Počet záznamů: 3