[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Území obce: Čimelice,

Počet záznamů: 3