[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Území obce: Písečná,

Počet záznamů: 3