[Ulice nebo jiné místopisné označení]

Území obce: Hošťálková,

Počet záznamů: 2